Notowania JSW - kurs akcji, wykres, prognozy, wycena i perspektywy giełdowe

 Notowania JSW - kurs akcji, wykres, prognozy, wycena i perspektywy giełdowe
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik20.09.2023 | 6 min.

Notowania giełdowe spółki JSW od dłuższego czasu przyciągają uwagę inwestorów. JSW to jedna z ciekawszych spółek na GPW, a jej akcje uznawane są za atrakcyjną okazję inwestycyjną. Jednak zanim zdecydujemy się na zakup akcji JSW, warto dokładnie przeanalizować aktualną sytuację spółki i perspektywy na przyszłość.

Jakie są aktualne notowania akcji JSW?

Na koniec września 2022 roku kurs akcji JSW wynosił około 60 zł, co oznacza spadek o około 15% od początku roku. W ostatnich miesiącach akcje spółki wykazywały dużą zmienność, a ich notowania silnie reagowały na informacje z rynku. Na przełomie sierpnia i września doszło do mocnych spadków kursu w reakcji na obawy o globalną recesję i kryzys energetyczny w Europie. JSW jako producent węgla koksowego jest mocno uzależniony od koniunktury w hutnictwie, energetyce i budownictwie.

Jak kształtuje się kurs akcji JSW w ostatnim roku?

W ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje JSW mocno zyskały na wartości, windując się z około 40 zł we wrześniu 2021 do niemal 100 zł w kwietniu 2022. Był to efekt rekordowych zysków osiąganych przez spółkę na fali wysokich cen węgla i koksu. Jednak od maja br. trend się odwrócił i kurs zaczął się obsuwać. Do września akcje JSW straciły ponad 35% ze szczytowej wyceny. Wahania kursu pokazują, jak istotny wpływ na wycenę spółki mają koniunktura i ceny surowców.

Jakie czynniki wpływają na wycenę JSW na giełdzie?

Na notowania JSW wpływają przede wszystkim:

 • Ceny węgla koksowego i koksu na rynkach światowych
 • Popyt na stal, koks i węgiel w sektorze budowlanym i przemyśle
 • Sytuacja finansowa spółki i wyniki finansowe
 • Inwestycje i rozwój spółki
 • Sytuacja makroekonomiczna w Polsce i na świecie
 • Notowania innych spółek wydobywczych
 • Nastroje na GPW i koniunktura na rynkach surowcowych

Kluczowe znaczenie mają koniunktura w przemyśle stalowym i ceny surowców. Ich spadki oznaczają gorsze perspektywy dla JSW.

Jaka jest prognozowana wycena akcji JSW w perspektywie roku?

 Notowania JSW - kurs akcji, wykres, prognozy, wycena i perspektywy giełdowe

Większość analityków spodziewa się w najbliższych miesiącach dalszego osłabienia kursu akcji JSW. Prognozy wskazują na możliwy spadek wyceny do około 40-50 zł za akcję do końca 2022 roku. Jest to związane z obawami o globalną recesję, osłabienie popytu na stal i niższe ceny surowców. Jednak w 2023 roku możliwe jest odbicie kursu wraz z poprawą koniunktury. W dłuższej perspektywie (2-3 lata) analitycy oczekują wzrostu kursu do 70-80 zł, przy założeniu poprawy sytuacji makroekonomicznej.

Jakie są perspektywy rozwoju JSW i wzrostu kursu akcji?

Spółka jest na etapie realizacji strategicznych inwestycji, które mają zwiększyć konkurencyjność i zdolności produkcyjne. Uruchomienie nowych złóż i rozbudowa infrastruktury może zwiększyć wydobycie węgla i produkcję koksu, co przełoży się na wyniki finansowe. JSW ma też plany ekspansji zagranicznej, m.in. poprzez akwizycje złóż za granicą. W dłuższej perspektywie realizacja strategii rozwoju powinna wpłynąć pozytywnie na kurs akcji.

Jak obecna sytuacja rynkowa wpływa na notowania JSW?

Obawy o globalną recesję i spowolnienie gospodarcze negatywnie wpływają na perspektywy popytu na stal i surowce. Przekłada się to na gorsze prognozy dla JSW i presję na spadek kursu akcji. Dodatkowo wysoka inflacja i podwyżki stóp procentowych pogarszają nastroje na giełdzie. Z drugiej strony wysokie ceny energii zwiększają opłacalność wydobycia węgla, co może wspierać wyniki JSW. Niemniej ogólna niepewność co do perspektyw gospodarki ciąży kursowi akcji.

Kiedy warto kupić akcje JSW, a kiedy sprzedać?

Eksperci zalecają ostrożność i wstrzymanie się od zakupu akcji JSW w najbliższym czasie. Spodziewane pogorszenie koniunktury i wyników spółki może jeszcze mocniej przyciążyć notowaniom. Lepiej poczekać na ustabilizowanie się sytuacji i pojawienie się sygnałów ożywienia popytu, aby kupować akcje po niższych cenach. Z kolei posiadacze akcji JSW powinni rozważyć ich sprzedaż przy ewentualnych krótkoterminowych wzrostach kursu.

Czy akcje JSW to dobra inwestycja w obecnej sytuacji?

W krótkim terminie akcje JSW obarczone są dużym ryzykiem ze względu na niepewną sytuację rynkową i groźbę recesji. Jednak w horyzoncie 2-3 letnim mogą być atrakcyjnym aktywem dla inwestorów oczekujących odbicia koniunktury i wzrostu cen surowców. Kluczowe znaczenie będą miały powodzenie inwestycji rozwojowych i utrzymanie konkurencyjności JSW. Dla inwestorów szukających okazji zakupu, dobrym momentem może być ustabilizowanie się sytuacji makroekonomicznej i spadek wyceny akcji do okolic 40-50 zł.

Podsumowanie

Notowania JSW w ostatnim roku wykazywały dużą zmienność, odzwierciedlając wahania koniunktury i cen surowców. Pomimo niedawnych spadków, akcje spółki w dłuższej perspektywie mogą być atrakcyjną inwestycją, jeśli realizacja planów rozwojowych przełoży się na wzrost produkcji i poprawę konkurencyjności. Kluczowe znaczenie będzie miała poprawa sytuacji gospodarczej i popytu na stal po okresie dekoniunktury. Niemniej inwestorzy powinni zachować ostrożność w najbliższych miesiącach.

Najczęściej zadawane pytania

Większość analityków oczekuje dalszych spadków kursu do poziomu około 40-50 zł z uwagi na pogorszenie perspektyw popytu i wyników finansowych.

Eksperci radzą powstrzymać się obecnie od kupna akcji i poczekać na większe spadki kursu. Dobrym momentem może być ustabilizowanie sytuacji rynkowej i zejście ceny akcji do okolic 40-50 zł.

Potencjalne pozytywne impulsy dla kursu to wzrost popytu na stal, wyższe ceny surowców, dobre wyniki finansowe JSW i postępy w realizacji inwestycji zwiększających moce produkcyjne.

W horyzoncie 2-3 letnim analitycy spodziewają się wzrostów kursu do 70-80 zł, jeśli poprawi się koniunktura i zakończą strategiczne inwestycje zwiększające konkurencyjność.

W 2021 roku JSW wypłaciła dywidendę na poziomie około 4 zł na akcję. W obecnej sytuacji przewidywane są jednak niższe wypłaty lub całkowity brak dywidendy.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Wypłata dywidendy
 2. Głosowanie rusza! Wstrzymujące brzemienność wyniki największego konkursu Invest Cuffs
 3. NN Investment Partners TFI - jak zainwestować z pomocą ekspertów?
 4. Wezwanie na akcje Robyga - cena jest za niska
 5. Akcje Orange Polska - aktualna cena i notowania giełdowe OPL
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik

Jestem pasjonatem finansów i prawa. Na blogu dzielę się wiedzą o giełdzie, bankowości, prawie oraz analizach i strategiach inwestycyjnych. Odkryj ze mną tajniki sukcesu na rynkach i w sferze prawniczej!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły