Wezwanie na akcje Robyga - cena jest za niska

Wezwanie na akcje Robyga - cena jest za niska
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik13.09.2023 | 8 min.

Wezwanie na akcje dewelopera Robyg ogłoszone w połowie września 2023 roku wywołało spore poruszenie wśród inwestorów i analityków rynku mieszkaniowego. Cena zaproponowana przez wzywającego, którym jest jeden z głównych akcjonariuszy firmy, została uznana przez wielu za zbyt niską i nieodzwierciedlającą realnej wartości spółki.

Dlaczego cena akcji Robyg jest zbyt niska?

Niska wycena rynkowa

Akcje Robyg na warszawskiej giełdzie wyceniane były tuż przed ogłoszeniem wezwania na poziomie około 3 zł za sztukę. Tymczasem wzywający zaproponował cenę 3,4 zł, co oznacza premię w wysokości zaledwie około 10% względem ostatnich notowań. Zdaniem wielu ekspertów i analityków z branży deweloperskiej, jest to wycena zdecydowanie za niska biorąc pod uwagę potencjał spółki i jej aktywów, w tym banku ziemi. Wskazywali oni, że realna wartość akcji powinna kształtować się na poziomie 4-5 zł.

Słabe wyniki finansowe

Choć w ostatnich kwartałach Robyg odnotowywał gorsze wyniki finansowe ze względu na spowolnienie na rynku mieszkaniowym, to jednak w dłuższej perspektywie jest to nadal bardzo dobrze prosperująca firma z dużymi możliwościami rozwoju. Jej przychody i zyski pozostawały na wysokim poziomie, a obecne problemy mają raczej przejściowy charakter, co nie zostało odzwierciedlone w proponowanej cenie wezwania.

Niepewność na rynku mieszkaniowym

Ogłoszenie wezwania na akcje Robyg zbiegło się w czasie ze wzrostem niepewności na rynku mieszkaniowym związanym z podwyżkami stóp procentowych i zaostrzeniem polityki kredytowej banków. Jednak kondycja finansowa dewelopera pozwala mu przetrwać ewentualne turbulencje. Co więcej, może on skorzystać na słabszej kondycji mniejszych konkurentów. Zdecydowanie lepiej odzwierciedlałaby to wyższa cena wezwania.

Analiza finansowa Robyg

Spadające przychody i zyski

Analizując ostatnie raporty finansowe Robyg, faktycznie widać pewne pogorszenie kluczowych wskaźników. W 2022 roku przychody spółki spadły o 15% r/r do poziomu 1,3 mld zł, a zysk netto zmniejszył się aż o 59% do 88 mln zł. Było to efektem spowolnienia w sprzedaży mieszkań, wynikającego m.in. z podwyżek stóp procentowych. Jednak Robyg ma solidne fundamenty finansowe i jest w stanie przetrwać taki okres gorszej koniunktury. Dlatego w długim terminie nie powinno to wpływać znacząco na wycenę spółki.

Rosnące koszty działalności

Problemem dla Robyg był także w ostatnim czasie wzrost kosztów działalności związany głównie z rosnącymi cenami materiałów budowlanych i wykonawstwa prac budowlanych w warunkach wysokiej inflacji. Jednak firma ma dobrze zdywersyfikowane portfolio dostawców i wykonawców, dzięki czemu może elastycznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Co więcej, wysoka inflacja w dłuższej perspektywie będzie raczej sprzyjać wzrostowi cen mieszkań, a tym samym poprawi rentowność projektów deweloperskich.

Słabnące perspektywy wzrostu

W najbliższych kwartałach branża deweloperska najprawdopodobniej będzie borykać się ze słabszym popytem wynikającym z mniejszej dostępności kredytów hipotecznych i niepewności gospodarczej. Może to przełożyć się na gorsze wyniki Robyg. Jednak firma ma bardzo dobrą i elastyczną strategię działania, która już nie raz pozwoliła jej dostosować się do trudniejszych warunków rynkowych. Dlatego nawet jeśli dynamika wzrostu na krótką metę nieco wyhamuje, to w długim terminie perspektywy pozostają dobre.

Sytuacja na rynku mieszkaniowym

Spowolnienie sprzedaży mieszkań

Jednym z głównych problemów, z jakim mierzy się obecnie rynek mieszkaniowy, jest znaczący spadek sprzedaży nowych lokali, wynikający przede wszystkim z mocnego ograniczenia zdolności kredytowej przez podwyżki stóp procentowych i regulacje KNF. Deweloperzy mają więc coraz większe problemy ze znalezieniem nabywców na gotowe mieszkania, a okresy sprzedaży projektów mocno się wydłużyły. Mniejszy popyt przekłada się też na presję na obniżki cen przez klientów.

Rosnące stopy procentowe

Kluczowym czynnikiem wpływającym obecnie na kondycję rynku mieszkaniowego są bardzo wysokie stopy procentowe, które podniosły raty kredytów hipotecznych nawet o 100-200%. Spowodowało to, że zdolność kredytowa Polaków mocno spadła, a tym samym drastycznie zmniejszyła się dostępność finansowania zakupu nieruchomości. Dopóki stopy procentowe pozostaną na wysokim poziomie, rynek mieszkaniowy będzie zmagał się z problemami.

Ograniczona dostępność kredytów

Oprócz wysokości stóp procentowych, kłopotem dla rynku mieszkaniowego są także zaostrzone przez KNF wymagania co do udzielania nowych kredytów hipotecznych. Chodzi tu przede wszystkim o konieczność posiadania wyższego wkładu własnego czy też badanie zdolności kredytowej przy założeniu dużo wyższych rat. Spowodowało to dalszy spadek dostępności finansowania bankowego, bardzo istotnego dla zakupów mieszkań.

Wezwanie na akcje Robyg

Wezwanie na akcje Robyga - cena jest za niska

Cel wezwania i cena

Wezwanie na sprzedaż akcji Robyg ogłosiło konsorcjum dwóch głównych inwestorów posiadających łącznie około 30% udziałów w spółce. Celem jest osiągnięcie progu 66% głosów na WZ, dającego pełną kontrolę korporacyjną. Wzywający zaoferowali cenę 3,4 zł za akcję, o około 10% wyższą od ostatnich notowań giełdowych. Jednak w opinii wielu analityków i ekspertów rynku mieszkaniowego jest to zdecydowanie za mało biorąc pod uwagę perspektywy spółki.

Stan posiadania wzywającego

Obecnie wzywający kontrolują łącznie około 30% kapitału zakładowego Robyg, a pozostała część akcji jest w wolnym obrocie giełdowym. Aby osiągnąć zakładany próg 66% głosów potrzebne im jest pozyskanie dodatkowo co najmniej 15% akcji od pozostałych akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę niezbyt atrakcyjną zaoferowaną cenę, przejęcie kontroli może być trudne bez zaoferowania wyższej premii.

Szanse powodzenia wezwania

Niska cena zaproponowana w wezwaniu może zniechęcić wielu akcjonariuszy Robyg do sprzedaży posiadanych akcji. Tym bardziej, że w ostatnich latach kurs spółki notował znacznie wyższe poziomy rzędu 4-5 zł. Dodatkowo niepewność na rynku mieszkaniowym może skłaniać inwestorów do zachowania akcji w oczekiwaniu na poprawę koniunktury. Dlatego dla powodzenia wezwania kluczowe może okazać się podniesienie ceny do bardziej satysfakcjonującego poziomu.

Perspektywy dla akcji Robyg

Potencjał odbicia kursu

Mimo trudniejszej sytuacji rynkowej, akcje Robyg mają spory potencjał do odbicia z obecnych niskich poziomów i powrotu do notowań na poziomie 4-5 zł z ostatnich lat. Może się do tego przyczynić poprawa koniunktury na rynku mieszkaniowym, wzrost marż deweloperskich w warunkach wysokiej inflacji oraz umocnienie pozycji spółki wobec słabszych konkurentów. Tym samym, sprzedając akcje po cenie 3,4 zł inwestorzy mogą stracić szansę na znaczący wzrost ich wartości w średnim terminie.

Możliwy wzrost wyceny rynkowej

Obecna kapitalizacja giełdowa Robyg na poziomie około 1 mld zł implikuje relatywnie niskie wyceny na poziomie 0,5-0,7 wartości księgowej oraz 5-7 x zysku netto. Tymczasem średnie wskaźniki dla branży deweloperskiej wynoszą raczej 0,8-1,2 P/BV oraz 8-12 P/E. Oznacza to potencjał do wzrostu wyceny rynkowej Robyg, szczególnie w scenariuszu poprawy koniunktury i wyników finansowych. Dlatego sprzedaż akcji po bieżących wycenach może być nieracjonalna.

Ryzyka dla inwestorów

Rezygnując z udziału w wezwaniu inwestorzy narażają się oczywiście także na pewne ryzyka. Przede wszystkim nie ma pewności, kiedy i czy w ogóle kurs akcji powróci do poziomów 4-5 zł. Nie można też wykluczyć, że sytuacja na rynku mieszkaniowym jeszcze się pogorszy, co będzie negatywnie wpływać na wyniki i wycenę spółki. Dlatego decyzja o zachowaniu akcji czy sprzedaży nie jest prosta i wymaga starannej analizy perspektyw Robyg.

Podsumowanie i wnioski

Ocena atrakcyjności wezwania

Podsumowując, zaproponowana w wezwaniu cena wydaje się zbyt niska biorąc pod uwagę perspektywy Robyg i potencjał odbicia kursu akcji. Akceptując cenę 3,4 zł inwestorzy z dużym prawdopodobieństwem pozbyliby się akcji po niedoszacowanej wycenie, rezygnując z potencjalnych zysków w przyszłości. Dlatego atrakcyjność wezwania należy ocenić jako niewielką lub średnią.

Alternatywne opcje inwestycyjne

Rozważając alternatywy, akcjonariusze Robyg mogą albo zignorować wezwanie licząc na wzrost wyceny akcji, albo zaakceptować je tylko częściowo sprzed

Podsumowanie

Ogłoszone wezwanie na akcje Robyg stawia akcjonariuszy przed trudnym wyborem - z jednej strony proponowana cena wydaje się zbyt niska, z drugiej strony ignorowanie wezwania niesie ze sobą ryzyko. Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem może być skorzystanie z wezwania tylko dla części posiadanych akcji. Pozwoli to zrealizować przynajmniej częściowe zyski przy jednoczesnym zachowaniu ekspozycji na potencjalny wzrost wyceny spółki w długim terminie.

Najczęstsze pytania

Większość analityków wskazuje, że sprawiedliwa wycena akcji Robyg powinna kształtować się na poziomie 4-5 zł, a więc znacząco powyżej ceny z wezwania.

Zignorowanie wezwania jest obarczone ryzykiem, jeśli sytuacja na rynku mieszkaniowym nie poprawi się. Bezpieczniejszym rozwiązaniem może być sprzedaż części akcji, a zatrzymanie pozostałych.

Przy obecnej cenie szanse na powodzenie wezwania bez podniesienia ceny wydają się niewielkie. Konieczne może okazać się zaoferowanie premii na poziomie 20-30%.

W krótkim terminie kurs może pozostać pod presją. Jednak w średniej perspektywie istnieje potencjał do powrotu w okolice 4-5 zł, o ile poprawi się koniunktura na rynku mieszkań.

Wzywający najprawdopodobniej w ciągu 2-3 tygodni zakomunikują decyzję ws. ewentualnego podniesienia ceny wezwania, aby zwiększyć jego szanse powodzenia.

5 Podobnych Artykułów

  1. Wypłata dywidendy
  2. Głosowanie rusza! Wstrzymujące brzemienność wyniki największego konkursu Invest Cuffs
  3. Cena akcji Tesla w dół. Sprawdź aktualne notowania i prognozy analityków.
  4. Co się stało z akcjami Ursusa? Spokojnie, to tylko pomyłka
  5. Akcje Orange Polska - aktualna cena i notowania giełdowe OPL
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik

Jestem pasjonatem finansów i prawa. Na blogu dzielę się wiedzą o giełdzie, bankowości, prawie oraz analizach i strategiach inwestycyjnych. Odkryj ze mną tajniki sukcesu na rynkach i w sferze prawniczej!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły