Alior Bank akcje - jak wyglądają aktualne notowania spółki?

 Alior Bank akcje - jak wyglądają aktualne notowania spółki?
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik20.09.2023 | 6 min.

Akcje Alior Banku od dłuższego czasu znajdują się w centrum zainteresowania inwestorów giełdowych. Jako jeden z największych banków w Polsce, Alior Bank regularnie przyciąga uwagę analityków i traderów. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej aktualnym notowaniom akcji Alior Banku, ich zmienności w ostatnich miesiącach oraz perspektywom na najbliższe kwartały.

Jak kształtują się notowania akcji Alior Banku?

Notowania akcji Alior Banku w ostatnim czasie cechowała duża zmienność. Po silnych spadkach związanych z wybuchem pandemii COVID-19 w marcu 2020 roku, kurs akcji Alior Banku stopniowo odrabiał straty. Trend wzrostowy utrzymywał się do połowy 2021 roku, kiedy to akcje Alior Banku osiągnęły swoje historyczne maksima powyżej 65 zł.

Od tamtej pory trend na akcjach Alior Banku jest spadkowy. Od szczytów z połowy 2021 roku do początku 2023 roku kurs akcji spadł o blisko 40%, schodząc poniżej 40 zł. Jest to związane m.in. ze wzrostem stóp procentowych i pogarszającą się sytuacją gospodarczą, która negatywnie wpływa na sektor bankowy.

Kurs akcji Alior Banku w ostatnich miesiącach

Analizując dokładniej zachowanie kursu akcji Alior Banku w ostatnich miesiącach, widać dużą zmienność i brak wyraźnego trendu. Od października 2022 do stycznia 2023 roku notowania oscylowały w przedziale 38-45 zł, przy czym widoczne były zarówno mocne wzrosty jak i spadki.

Na przełomie stycznia i lutego 2023 roku nastąpił silny spadek kursu do okolic 34 zł, co było związane z publikacją gorszych od oczekiwań wyników finansowych Alior Banku za 4. kwartał 2022. Jednak już w lutym nastąpiło dynamiczne odbicie w okolice 42 zł. Marzec przyniósł kolejną falę spadków do 36 zł, zaś na początku kwietnia kurs znowu znalazł się powyżej 40 zł.

Prognozy analityków dla akcji Alior Banku na najbliższe miesiące

Jak wynika z rekomendacji większości domów maklerskich oraz analityków, perspektywy dla akcji Alior Banku w najbliższych miesiącach pozostają niepewne. Eksperci spodziewają się utrzymania podwyższonej zmienności i braku wyraźnego trendu.

Część analityków wskazuje na możliwość dalszych spadków w rejon 30-35 zł, szczególnie w przypadku pogorszenia koniunktury gospodarczej i wzrostu kosztów ryzyka w sektorze bankowym. Z drugiej strony pojawiają się także opinie, że akcje Alior Banku są już mocno niedowartościowane i mają potencjał do odbicia w kierunku 50 zł.

Jakie czynniki wpływają na kurs akcji Alior Banku?

 Alior Bank akcje - jak wyglądają aktualne notowania spółki?

Na notowania akcji Alior Banku wpływa wiele czynników - zarówno o charakterze fundamentalnym, jak i technicznym. Do najważniejszych fundamentalnych czynników można zaliczyć:

 • Wyniki finansowe Alior Banku
 • Sytuacja makroekonomiczna w Polsce i na świecie
 • Polityka monetarna NBP, poziom stóp procentowych
 • Koniunktura na rynku bankowym
 • Rekomendacje analityków i prognozy dla sektora bankowego

Z kolei kluczowymi czynnikami technicznymi są:

 • Poziom wsparcia i oporu na wykresie akcji Alior Banku
 • Wskaźniki momentum
 • Obroty na akcjach
 • Nastroje inwestorów

Wyniki finansowe Alior Banku a notowania akcji

Publikacja kwartalnych i rocznych wyników finansowych Alior Banku jest zawsze istotnym wydarzeniem, które może mieć duży wpływ na notowania akcji. Z reguły lepsze od oczekiwań wyniki prowadzą do wzrostów kursu, podczas gdy rozczarowujące dane wywołują przecenę akcji.

W ostatnim czasie wyniki Alior Banku były mieszane. Bank odnotowuje solidny wzrost biznesu, jednak rosnące koszty ryzyka i odpisy obniżają zysk netto. W efekcie akcje Alior Banku reagują zmiennie na kolejne raporty finansowe.

Dywidenda z akcji Alior Banku - ile wyniosła w ostatnich latach?

Dywidenda z akcji Alior Banku była zmienna w ostatnich latach. W 2019 roku akcjonariusze Alior Banku otrzymali dywidendę na poziomie 0,89 zł na akcję. W 2020 roku (za rok 2019) dywidenda wyniosła 0,31 zł, zaś w 2021 roku Alior Bank nie wypłacił dywidendy za 2020 rok. W 2022 roku akcjonariusze otrzymali 0,33 zł dywidendy za rok 2021.

Obecnie Alior Bank nie planuje wypłaty dywidendy za 2022 rok. Bank chce przeznaczyć zysk na wzmocnienie bazy kapitałowej i rozwój biznesu w niepewnym otoczeniu makroekonomicznym.

Alior Bank na tle innych banków pod względem notowań akcji

Na tle innych dużych banków działających w Polsce, takich jak mBank, PKO BP czy Pekao, akcje Alior Banku w ostatnich latach radziły sobie relatywnie słabo. Od szczytów z 2018 roku Alior Bank odnotował dużo głębsze spadki niż większość konkurencji.

Jednak w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Alior Bank znacząco odrobił straty do sektora - jego walory zachowywały się lepiej od indeksu WIG-Banki. Inwestorzy dostrzegają potencjał Alior Banku i wyceniają go obecnie na poziomie zbliżonym do sektora.

Czy warto kupić akcje Alior Banku? Analiza perspektyw spółki

Decyzja o zakupie akcji Alior Banku powinna być poprzedzona szczegółową analizą perspektyw spółki. Za inwestycją w Alior Bank przemawia kilka czynników:

 • Relatywnie niska wycena w stosunku do sektora bankowego
 • Dobre fundamenty biznesu - rosnąca baza klientów i przychodów
 • Potencjał do poprawy marż i wyników finansowych w kolejnych kwartałach

Z drugiej strony na inwestorach ciąży niepewność co do otoczenia makroekonomicznego i zagrożeń dla sektora bankowego. Celując w horyzont kilkuletni, akcje Alior Banku mogą być jednak ciekawą okazją inwestycyjną dla inwestorów oczekujących odbicia w wycenie banków.

Podsumowanie

Podsumowując, akcje Alior Banku w ostatnim czasie cechowała podwyższona zmienność bez wyraźnego trendu. Inwestorzy muszą uważnie śledzić kluczowe czynniki wpływające na notowania, w tym przede wszystkim wyniki finansowe banku, sytuację makroekonomiczną i rekomendacje analityków. Mimo zagrożeń, wycena akcji Alior Banku wydaje się atrakcyjna na tle sektora bankowego, stwarzając potencjalną okazję inwestycyjną dla inwestorów z dłuższym horyzontem.

Najczęściej zadawane pytania

Na dzień publikacji artykułu (20.09.2023) kurs akcji Alior Banku wynosi około 40 zł.

Większość analityków wyznacza cenę docelową dla akcji Alior Banku w przedziale 38-48 zł w horyzoncie 12 miesięcy.

Alior Bank nie wypłacił dywidendy za rok obrotowy 2022.

Zdania analityków są podzielone. Część uważa, że akcje Alior Banku są mocno niedowartościowane i mają potencjał wzrostu. Inni wskazują na ryzyka dla sektora bankowego.

Kluczowe ryzyka to pogorszenie sytuacji makroekonomicznej, wzrost kosztów ryzyka i konkurencja w sektorze bankowym. Te czynniki mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe i kurs akcji.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Wypłata dywidendy
 2. Głosowanie rusza! Wstrzymujące brzemienność wyniki największego konkursu Invest Cuffs
 3. NN Investment Partners TFI - jak zainwestować z pomocą ekspertów?
 4. Wezwanie na akcje Robyga - cena jest za niska
 5. Akcje Orange Polska - aktualna cena i notowania giełdowe OPL
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik

Jestem pasjonatem finansów i prawa. Na blogu dzielę się wiedzą o giełdzie, bankowości, prawie oraz analizach i strategiach inwestycyjnych. Odkryj ze mną tajniki sukcesu na rynkach i w sferze prawniczej!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły