Co dalej z WIG20 - wartość czy wzrost? Czy szczepionki rozwiązują problem COVID-19?

Co dalej z WIG20 - wartość czy wzrost? Czy szczepionki rozwiązują problem COVID-19?
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik18.09.2023 | 7 min.

Notowania indeksu WIG20 w ostatnim czasie cechowała duża zmienność. Inwestorzy zastanawiają się, czy lepiej skupić się na spółkach wzrostowych, czy może postawić na stabilne firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej. Pandemia COVID-19 dodatkowo komplikuje sytuację. Jakie strategie inwestycyjne warto rozważyć w tych niepewnych czasach i jaka jest rola szczepień w powrocie gospodarki na ścieżkę wzrostu? Przyjrzyjmy się bliżej perspektywom dla polskiego rynku akcji.

Przyszłość WIG20

Indeks WIG20 grupuje 20 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jego notowania są uważnie obserwowane przez inwestorów, gdyż odzwierciedlają koniunkturę na polskim rynku akcji. W ostatnich miesiącach indeks cechowała duża zmienność związana z obawami o globalny wzrost gospodarczy i wpływ pandemii COVID-19. Nie brakowało jednak także mocnych wzrostów, napędzanych solidnymi wynikami finansowymi wielu spółek. Eksperci spodziewają się, że WIG20 pozostanie pod wpływem globalnych czynników, takich jak polityka banków centralnych czy sytuacja geopolityczna. Kluczowe znaczenie będzie miała koniunktura w gospodarce światowej i tempa odbudowy popytu po pandemii. W dłuższej perspektywie analitycy dostrzegają potencjał wzrostu polskiego rynku akcji, wspierany stabilnymi fundamentami rodzimej gospodarki.

Spadki i wzrosty indeksu WIG20

Przyczyny spadków

Na notowania indeksu WIG20 wpływ mają zarówno czynniki globalne, jak i krajowe. Do głównych przyczyn okresowych spadków można zaliczyć rosnącą inflację i działania banków centralnych zmierzające do jej ograniczenia, obawy o spowolnienie gospodarcze, sytuację geopolityczną związaną z wojną w Ukrainie oraz lockdowny w Chinach i zakłócenia w łańcuchach dostaw. Inwestorzy obawiają się także potencjalnych kolejnych fal pandemii COVID-19 i wprowadzania nowych restrykcji. Wśród krajowych czynników ryzyka wymienia się osłabienie złotego, wysoką inflację, zacieśnianie polityki monetarnej przez NBP oraz niepewność związaną z sytuacją polityczną.

Potencjał wzrostu

Mimo ryzyk, eksperci dostrzegają też potencjał wzrostu WIG20. Wspierać go może ożywienie koniunktury w strefie euro, poprawa nastrojów konsumenckich i inwestycyjnych, napływ środków z KPO oraz zwiększone wydatki fiskalne. Dodatkowo, na GPW notowanych jest wiele atrakcyjnych spółek z perspektywicznych sektorów, takich jak bankowość, paliwa, telekomunikacja czy gaming. Ich dobre wyniki finansowe oraz rosnące zyski i dywidendy mogą przełożyć się na wzrosty indeksu. Eksperci wskazują też, że polska gospodarka pozostaje relatywnie odporna na spowolnienie.

Wpływ COVID-19 na notowania

Pandemia COVID-19 wywarła istotny wpływ na notowania WIG20. Lockdowny, zakłócenia w łańcuchach dostaw i niepewność co do rozwoju sytuacji epidemicznej przekładały się na większą zmienność i okresowe spadki indeksu. Z drugiej strony, na GPW notowanych jest wiele spółek, które skorzystały na zmianach wywołanych pandemią, jak producenci gier komputerowych, firmy kurierskie czy zajmujące się cyberbezpieczeństwem. W kolejnych kwartałach kluczowe znaczenie dla WIG20 będzie miał dalszy przebieg pandemii i postępy w akcji szczepień. Im szybciej uda się opanować sytuację epidemiczną, tym szybciej nastąpi odbicie w gospodarce.

Strategie inwestycyjne na giełdzie

Inwestowanie w wartość

Jedną ze strategii inwestycyjnych na GPW jest skupienie się na spółkach, których akcje są niedowartościowane w stosunku do posiadanych aktywów i generowanych zysków. Inwestorzy wybierają firmy z długą historią działalności, stabilną pozycją rynkową i przewidywalnymi wynikami finansowymi. Spółki takie cechuje atrakcyjna wycena i stałe wypłaty dywidend dla akcjonariuszy. Strategia inwestowania w wartość sprawdza się zwłaszcza w okresach niepewności gospodarczej.

Inwestowanie w wzrost

Odmienną strategią jest skupienie się na spółkach wzrostowych, które szybko zwiększają sprzedaż i zyski. Są to zazwyczaj młode, innowacyjne firmy z perspektywicznych sektorów nowych technologii. Ich wyceny mogą wydawać się wysokie, jednak inwestorzy liczą, że w przyszłości osiągną jeszcze większą wartość. Strategia ta wiąże się z wyższym ryzykiem, ale też daje szansę na ponadprzeciętne zyski. Sprawdza się szczególnie w okresach dobrej koniunktury gospodarczej.

Dywersyfikacja portfela

Aby zmniejszyć ryzyko, eksperci zalecają dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Oprócz akcji warto rozważyć obligacje skarbowe, instrumenty pochodne, metale szlachetne, waluty obce oraz inwestycje zagraniczne. Dzięki temu można zbudować bardziej zrównoważony portfel, odporny na wahania koniunktury i zmiany na poszczególnych rynkach. Warto też inwestować zarówno w spółki value, jak i growth, aby zdywersyfikować ryzyko branżowe i geograficzne.

Rola szczepień w walce z pandemią

Co dalej z WIG20 - wartość czy wzrost? Czy szczepionki rozwiązują problem COVID-19?

Rodzaje szczepionek na COVID-19

W walce z pandemią COVID-19 kluczową rolę odgrywają szczepienia. Dostępne są szczepionki różnych producentów, działające na bazie mRNA, wektorów wirusowych oraz inaktywowanych fragmentów wirusa. Szczepionki Pfizera i Moderny wykorzystują technologię mRNA, AstraZeneca i Johnson&Johnson bazują na niezdolnych do replikacji adenowirusach, natomiast preparaty Sinovacu i Sinopharmu zawierają inaktywowane fragmenty SARS-CoV-2. Mimo odmiennych mechanizmów działania, wszystkie zatwierdzone szczepionki wykazują wysoką skuteczność.

Skuteczność szczepień

Badania kliniczne potwierdziły wysoką skuteczność szczepionek w zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi COVID-19 sięgającą nawet 95%. Co ważne, preparaty chronią zarówno przed pierwotnym szczepem SARS-CoV-2, jak i nowymi wariantami wirusa. Szczepienia znacząco zmniejszają ryzyko hospitalizacji i zgonu z powodu COVID-19. Dane z wielu krajów pokazują, że zdecydowana większość pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby to osoby niezaszczepione. Szczepienia przyczyniają się zatem do ratowania życia i zdrowia milionów ludzi.

Wyzwania związane ze szczepieniami

Niestety w wielu krajach, w tym w Polsce, tempo szczepień pozostawia wiele do życzenia. Spowalnia je niechęć części społeczeństwa oraz dezinformacja na temat rzekomych skutków ubocznych. Tymczasem szczepionki przeszły rygorystyczne testy i ich bezpieczeństwo jest potwierdzone. Kluczowe jest zatem przekonywanie niezdecydowanych i ułatwianie dostępu do szczepień. Tylko masowe szczepienia pozwolą ograniczyć transmisję wirusa i uniknąć kolejnych lockdownów. To z kolei przyspieszy ożywienie gospodarcze, co powinno pozytywnie wpłynąć także na giełdę.

Perspektywy dla polskiej gospodarki

Czynniki ryzyka

Mimo generalnie dobrych perspektyw, polską gospodarkę czekają też wyzwania. Do czynników ryzyka można zaliczyć wysoką inflację, zacieśnianie polityki monetarnej przez NBP, spadek nastrojów konsumenckich i inwestycyjnych, a także potencjalne zakłócenia w dostawach surowców energetycznych. Niepewność budzi też dalszy przebieg wojny w Ukrainie i jej gospodarcze konsekwencje. Istotne znaczenie będzie miała skuteczność w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków z KPO i Funduszu Odbudowy. Wyzwaniem pozostaje również reforma systemu emerytalnego i ochrony zdrowia.

Szanse rozwoju

Z drugiej strony polską gospodarkę cechuje relatywna odporność na spowolnienie oraz szereg mocnych fundamentów. Sprzyjać może napływ uchodźców z Ukrainy, niskie bezrobocie i rosnące płace, wciąż duży popyt konsumpcyjny i inwestycyjny, a także środki na modernizację infrastruktury i transformację energetyczną. Szanse daje też rozwój nowych technologii i sektora usług. Wsparciem dla wzrostu gospodarczego powinna być ekspansywna polityka fiskalna i utrzymanie luźnych warunków finansowych przez NBP.

Rola rządu i NBP

Aby ograniczyć ryzyka i wykorzystać pozytywne czynniki wzrostu, kluczowa będzie rola rządu i NBP. Odpowiedzialna polityka fiskalna powinna łączyć inwestycje pobudzające gospodarkę ze stopniową konsolidacją finansów publicznych. NBP z kolei będzie musiał godzić walkę z inflacją ze wspieraniem wzrostu gospodarczego. Od władz monetarnych i fiskalnych zależeć będzie zatem w znacznym stopniu koniunktura w polskiej gospodarce, a co za tym idzie, także perspektywy dla rynku akcji.

Inwestowanie na giełdzie w niepewnych czasach

Znaczenie dywersyfikacji

W obliczu wysokiej niepewności i zmienności na rynkach kapitałowych jeszcze większego znaczenia nabiera właściwa dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Oprócz akcji warto zaangażować się w obligacje skarbowe, złoto, instrument

Podsumowanie

Przyszłość polskiego rynku akcji pozostaje niepewna, jednak w dłuższej perspektywie analitycy dostrzegają potencjał wzrostu. Kluczowe znaczenie będzie miał rozwój sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie, dynamika pandemii COVID-19 oraz postępy w programach szczepień. W trudnych czasach szczególnie istotna staje się właściwa dywersyfikacja portfela oraz inwestowanie w spółki o solidnych fundamentach. Mimo wyzwań, polska gospodarka posiada szereg atutów, które wspierają jej wzrost i zwiększają odporność na spowolnienie. Przy odpowiedzialnej polityce władz monetarnych i fiskalnych, krajowe firmy mają szansę umocnić swoją pozycję rynkową z korzyścią dla inwestorów.

Najczęściej zadawane pytania

Kluczowy wpływ mają obawy o globalny wzrost gospodarczy, rosnąca inflacja, działania banków centralnych, sytuacja geopolityczna i pandemia COVID-19.

Warto postawić na firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej i solidnych fundamentach z branż takich jak paliwa, energetyka, telekomunikacja czy finanse.

Szybkie zaszczepienie społeczeństwa pozwoli wygaszać pandemię i zniesie konieczność lockdownów, co będzie sprzyjać poprawie nastrojów gospodarczych i wzrostowi giełdy.

Eksperci radzą dywersyfikować portfel, dzieląc środki pomiędzy akcje, obligacje, metale szlachetne, waluty i instrumenty pochodne.

Mimo wyzwań, polska gospodarka ma szansę na relatywnie dobre wyniki dzięki solidnym fundamentom i napływowi środków z UE na modernizację i rozwój.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Przegląd opcji strategicznych
  2. Głosowanie rusza! Wstrzymujące brzemienność wyniki największego konkursu Invest Cuffs
  3. Cena akcji Tesla w dół. Sprawdź aktualne notowania i prognozy analityków.
  4. Co się stało z akcjami Ursusa? Spokojnie, to tylko pomyłka
  5. Akcje Orange Polska - aktualna cena i notowania giełdowe OPL
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik

Jestem pasjonatem finansów i prawa. Na blogu dzielę się wiedzą o giełdzie, bankowości, prawie oraz analizach i strategiach inwestycyjnych. Odkryj ze mną tajniki sukcesu na rynkach i w sferze prawniczej!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły