Akcje CI Games zanurkowały, ale nie przez wyniki

Akcje CI Games zanurkowały, ale nie przez wyniki
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik13.09.2023 | 7 min.

Akcje polskiego producenta gier CI Games od pewnego czasu znajdują się w fazie spadkowej, mimo że spółka regularnie publikuje dobre wyniki finansowe. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej przyczynom tej niekorzystnej tendencji oraz perspektywom kursu akcji CI Games w najbliższej przyszłości.

Spadek ceny akcji CI Games mimo dobrych wyników finansowych

Analiza przyczyn spadku ceny akcji

Mimo regularnie publikowanych dobrych wyników finansowych, notowania akcji CI Games systematycznie zniżkują od kilku miesięcy. Analitycy wskazują, że jest to pochodną ogólnej tendencji na rynku gamingowym, gdzie obserwujemy korektę wycen po pandemicznym boomie. Dodatkowo na GPW widać obecnie ogólną niechęć inwestorów do spółek z sektora produkcji gier. Pogarszające się nastroje na rynkach finansowych nie sprzyjają tego typu aktywom cyklicznym.

Wpływ sytuacji rynkowej na wycenę spółki

Należy jednak podkreślić, że kurs akcji CI Games nie odzwierciedla obecnie fundamentalnie uzasadnionej wartości spółki, a jest pochodną niekorzystnych tendencji rynkowych. Trwający od początku roku spadek indeksów giełdowych powoduje, że inwestorzy unikają obecnie ryzykownych aktywów. Tymczasem CI Games posiada ugruntowaną pozycję na rynku i generuje stabilne przepływy pieniężne. Gdy nastroje inwestorów się poprawią, akcje spółki powinny zyskiwać.

Perspektywy dalszego rozwoju CI Games

W perspektywie kolejnych kwartałów CI Games planuje premierę kilku nowych tytułów. Jeśli odniosą sukces komercyjny, powinno to pozytywnie wpłynąć na wyniki i wycenę spółki. Posiadanie rozpoznawalnych marek w portfolio, takich jak Sniper Ghost Warrior, stanowi dodatkowy atut CI Games. W kolejnych latach spółka zamierza rozwijać swoje kluczowe marki, co przełoży się na wzrost wartości firmy.

Wyniki finansowe CI Games za ostatni kwartał

Przychody i zyski spółki w ostatnim kwartale

Mimo niekorzystnej tendencji na wykresie, wyniki finansowe CI Games pozostają bardzo dobre. W ostatnim raportowanym kwartale spółka wypracowała 13,5 mln zł przychodów oraz 4,1 mln zł zysku netto. Był to zdecydowanie najlepszy kwartał w historii CI Games. Tak dobre rezultaty były możliwe dzięki udanej premierze gry Sniper Ghost Warrior Contracts 2.

Porównanie do wyników z analogicznego okresu rok wcześniej

Warto zauważyć, że w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku przychody CI Games wzrosły aż o 148%, a zysk netto o 277%. Pokazuje to, że spółka utrzymuje bardzo dobrą dynamikę wzrostu, co powinno znajdować odzwierciedlenie we wzroście kursu akcji. Tymczasem od początku roku notowania CI Games spadły o blisko 40%.

Ocena rentowności działalności CI Games

Biorąc pod uwagę osiągane marże zysku, działalność CI Games należy uznać za wysoce rentowną. Marża zysku netto w ostatnim kwartale wyniosła 30%, a marża zysku ze sprzedaży aż 45%. Świadczy to o efektywnym modelu biznesowym i bardzo dobrej kondycji finansowej spółki.

Plany CI Games na kolejne kwartały i lata

Zapowiedzi nowych produkcji i strategia rozwoju

CI Games konsekwentnie realizuje założoną strategię rozwoju, koncentrując się na umacnianiu pozycji kluczowych marek. W najbliższym czasie planowane jest wydanie kontynuacji gier Lords of the Fallen oraz Sniper Ghost Warrior. Spółka pracuje również nad zupełnie nowymi tytułami z segmentu AAA. Premiera tych gier będzie stanowić istotny impuls wzrostowy dla CI Games.

Inwestycje w marki i rozwój zespołu

Aby umocnić swoją pozycję na rynku, CI Games zamierza nadal inwestować w rozwój posiadanych marek, tak aby stały się one rozpoznawalnymi i wartościowymi franczyzami. Jednocześnie trwają prace nad powiększeniem zespołu deweloperskiego, aby zapewnić terminową realizację kolejnych projektów.

Możliwości rozwoju organicznego i przejęć

W perspektywie kilku lat CI Games chce kontynuować zarówno rozwój organiczny, jak i rozważa przejęcia mniejszych studiów developerskich. Pozwoli to wzmocnić portfolio gier spółki i przyspieszyć wzrost skali działalności. Zarząd widzi duży potencjał do dalszego umacniania pozycji CI Games na globalnym rynku gier.

Analiza techniczna wykresu akcji CI Games

Akcje CI Games zanurkowały, ale nie przez wyniki

Kluczowe poziomy wsparcia i oporu na wykresie

Analiza techniczna wskazuje, że kluczowym poziomem wsparcia dla akcji CI Games jest obecnie okolice 13 zł. Poniżej tego poziomu możliwe jest dalsze pogłębienie spadków. Z kolei istotnym oporem wydaje się być strefa 16-17 zł. Przebicie tego obszaru otworzyłoby drogę do większego odbicia kursu.

Wskaźniki analizy technicznej - RSI, MACD itp.

Spośród wskaźników analizy technicznej warto zwrócić uwagę na RSI, który znajduje się obecnie na poziomie ok. 30, sygnalizując wyprzedanie akcji. MACD ukształtował strukturę spadkową, ale zbliża się do poziomu neutralnego. Sugeruje to możliwe zatrzymanie dalszych spadków.

Prognoza dalszego trendu kursu akcji

Biorąc pod uwagę obraz techniczny oraz fundamentalny, prawdopodobne wydaje się utrzymanie akcji CI Games w trendzie bocznym z wahaniami w przedziale 13-17 zł w najbliższych miesiącach. Kluczowe znaczenie dla dalszego trendu będą miały publikowane przez spółkę raporty finansowe.

Oceny analityków i rekomendacje dla akcji CI Games

Bieżące rekomendacje analityków dla akcji CI Games

Wśród analityków przeważają obecnie neutralne lub pozytywne rekomendacje dla akcji CI Games. Średnia cena docelowa wynosi ok. 18 zł, a zatem implikuje ok. 30% potencjał wzrostu w stosunku do bieżących notowań. Analitycy doceniają dobrą kondycję finansową spółki i jej perspektywy rozwoju.

Prognozy wyników finansowych na kolejne kwartały

Zgodnie z konsensusem prognoz, CI Games powinno utrzymać wysoką dynamikę wzrostu wyników również w kolejnych kwartałach. Prognozowany zysk netto za cały 2022 rok sięga 18 mln zł, a za 2023 rok ma przekroczyć 21 mln zł. Realizacja tych prognoz stanowiłaby istotny czynnik wspierający kurs akcji.

Potencjał wzrostu kursu w świetle rekomendacji

Biorąc pod uwagę prognozy analityków, akcje CI Games mają potencjał do odbicia o 20-40% z obecnych poziomów w horyzoncie 12 miesięcy. Kluczowe znaczenie będzie miało utrzymanie przez spółkę dobrej dynamiki wzrostu zysków i przychodów w kolejnych kwartałach.

Podsumowanie i perspektywy dla akcji CI Games

Główne czynniki wpływające na kurs akcji CI Games

Kurs akcji CI Games determinowany jest obecnie głównie przez niekorzystne nastroje na rynkach, a nie przez fundamentalną sytuację spółki, która pozostaje bardzo dobra. Kluczowe znaczenie dla notowań będzie miała realizacja zaplanowanych premier gier i utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu wyników finansowych.

Ocena perspektyw inwestycyjnych akcji CI Games

Perspektywy dla akcji CI Games należy ocenić pozytywnie z uwagi na bardzo dobrą kondycję finansową spółki i jej ugruntowaną pozycję na rynku. Inwestorzy powinni wykorzystać obecne relatywnie niskie poziomy kursu do stopniowego budowania długoterminowych pozycji.

Możliwe scenariusze dla kursu akcji w najbliższej przyszłości

W krótkim terminie kurs CI Games może pozostawać pod presją i poruszać się w trendzie bocznym. Jednak w dłuższej perspektywie prawdopodobny jest powrót notowań do poziomów z pierwszej połowy 2022 r., a nawet wyraźniejsze odbicie, jeśli spółka utrzyma dobrą dynamikę wzrostu wyników.

Podsumowanie

Podsumowując, mimo trwającej fali spadkowej, akcje CI Games wydają się obecnie niedowartościowane w świetle fundamentalnej sytuacji spółki. Korekta notowań jest pochodną niekorzystnych nastrojów na rynku, a nie uzasadniona perspektywami CI Games. Dobra kondycja finansowa, rozpoznawalne marki w portfolio i ambitne plany rozwoju stanowią mocne fundamenty do odbudowy wartości akcji w dłuższej perspektywie.

Najczęściej zadawane pytania

Spadek kursu CI Games wynika głównie z ogólnie negatywnych nastrojów na rynkach finansowych, a nie z pogorszenia sytuacji samej spółki. Inwestorzy unikają obecnie branży gier, stąd korekta wycen.

CI Games ma w planach premiery kilku nowych gier, które mogą zapewnić utrzymanie dobrej dynamiki wzrostu wyników finansowych. Spółka chce też rozwijać kluczowe marki i rozbudowywać zespół deweloperski.

Według analityków akcje CI Games mają obecnie potencjał wzrostu rzędu 20-40% w średnioterminowej perspektywie, co wskazuje na ich relatywnie atrakcyjną wycenę.

W krótkim terminie możliwe są dalsze wahania boczne. Jednak w dłuższym terminie prawdopodobny jest powrót notowań do poziomów z 1H2022 lub nawet wyraźniejsze odbicie.

Długoterminowo akcje CI Games mają potencjał do znaczących wzrostów, więc można je traktować jako ciekawą opcję inwestycyjną, szczególnie po wykorzystaniu obecnych spadków do zakupu.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Wypłata dywidendy
  2. Głosowanie rusza! Wstrzymujące brzemienność wyniki największego konkursu Invest Cuffs
  3. Cena akcji Tesla w dół. Sprawdź aktualne notowania i prognozy analityków.
  4. Wezwanie na akcje Robyga - cena jest za niska
  5. Akcje Orange Polska - aktualna cena i notowania giełdowe OPL
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik

Jestem pasjonatem finansów i prawa. Na blogu dzielę się wiedzą o giełdzie, bankowości, prawie oraz analizach i strategiach inwestycyjnych. Odkryj ze mną tajniki sukcesu na rynkach i w sferze prawniczej!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły