NN Investment Partners TFI - jak zainwestować z pomocą ekspertów?

 NN Investment Partners TFI - jak zainwestować z pomocą ekspertów?
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik20.09.2023 | 6 min.

Inwestowanie pieniędzy zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Jednak wybierając sprawdzone Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, można je zminimalizować. Jedną z czołowych firm na rynku jest NN Investment Partners TFI.

Jak wybrać najlepsze TFI do inwestycji?

Wybierając TFI, na które chcemy powierzyć swoje pieniądze, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii:

 • Doświadczenie i renoma firmy - im dłużej dane TFI funkcjonuje na rynku i im większą ma historię, tym lepiej.
 • Wyniki inwestycyjne funduszy - warto sprawdzić, jak radzą sobie fundusze danego TFI na tle konkurencji.
 • Bezpieczeństwo i stabilność - TFI powinno być finansowo stabilne i zarządzać aktywami w sposób bezpieczny.
 • Opłaty i prowizje - niższe opłaty to wyższy potencjalny zysk dla inwestora.
 • Obsługa klienta - dobrze mieć wsparcie kompetentnych doradców.

NN Investment Partners TFI spełnia wszystkie powyższe kryteria. Jest podmiotem z wieloletnim doświadczeniem, osiągającym dobre wyniki inwestycyjne przy relatywnie niskich opłatach. Można tu liczyć na profesjonalną obsługę.

Jakie są główne zalety inwestowania w fundusze NN Investment Partners?

Inwestowanie w fundusze NN Investment Partners ma szereg zalet:

 • Dostęp do globalnych rynków - możliwość dywersyfikacji portfela.
 • Opieka profesjonalistów - zarządzaniem aktywami zajmują się doświadczeni specjaliści.
 • Bezpieczeństwo - fundusze podlegają restrykcyjnym regulacjom.
 • Wygoda - wystarczy jedna decyzja o nabyciu jednostek funduszu.
 • Niższe koszty - opłaty są dużo niższe niż przy samodzielnym inwestowaniu.

Dzięki temu, nawet dysponując niewielkimi środkami, można zyskać dostęp do różnorodnych instrumentów i rynków kapitałowych na całym świecie.

Jakie strategie inwestycyjne oferuje NN Investment Partners?

NN Investment Partners zarządza szeroką gamą funduszy o różnych strategiach inwestycyjnych:

 • Fundusze akcji - inwestują głównie w akcje spółek z całego świata.
 • Fundusze obligacji - lokują aktywa w obligacje skarbowe i korporacyjne.
 • Fundusze mieszane - łączą akcje i obligacje w różnych proporcjach.
 • Fundusze absolute return - dążą do zysków niezależnie od koniunktury rynkowej.
 • Fundusze nieruchomości - inwestują w nieruchomości komercyjne.

Dzięki zróżnicowanym strategiom można dopasować strukturę inwestycji do własnego profilu i celów.

Jakie są opłaty i prowizje w NN Investment Partners?

 NN Investment Partners TFI - jak zainwestować z pomocą ekspertów?

NN Investment Partners pobiera następujące opłaty od inwestorów:

 • Opłata manipulacyjna - pobierana przy nabyciu lub umorzeniu jednostek uczestnictwa. Waha się od 0% do 4%.
 • Wynagrodzenie stałe - potrącane z aktywów funduszu. Zwykle wynosi ok. 2% wartości aktywów netto rocznie.
 • Wynagrodzenie zmienne - pobierane w przypadku przekroczenia określonej stopy zwrotu. Zwykle maksymalnie 20% zysku ponad benchmark.

Są to przeciętne opłaty na tle innych TFI. Niektóre fundusze NN IP mają promocyjne stawki lub zwolnienia z opłat.

Czy warto inwestować w fundusze akcyjne NN Investment Partners?

Fundusze akcyjne NN IP mogą być ciekawą opcją dla inwestorów oczekujących wysokich zysków w długim terminie. Oferują szerokie możliwości dywersyfikacji geograficznej i sektorowej. NP TFI ma w ofercie zarówno fundusze akcji rynków rozwiniętych, jak i wschodzących. Fundusz flagowy NN (L) Global Equity ma 13-letnią historię ze średnioroczną stopą zwrotu na poziomie +8%.

Jakie są ryzyka związane z inwestowaniem w fundusze NN Investment Partners?

Inwestowanie w fundusze wiąże się z następującymi rodzajami ryzyka:

 • Ryzyko rynkowe - wynikające z wahań cen instrumentów finansowych.
 • Ryzyko kredytowe - emitent obligacji może nie wywiązać się ze swoich zobowiązań.
 • Ryzyko płynności - trudności z szybkim zamknięciem pozycji.
 • Ryzyko walutowe - wahania kursów walut mogą wpłynąć na wycenę aktywów.
 • Ryzyko koncentracji - zbyt duży udział jednego składnika w portfelu.

NN IP stosuje różne techniki zarządzania ryzykiem, by minimalizować zagrożenia dla inwestorów.

Jak można rozpocząć inwestowanie w fundusze NN Investment Partners?

Aby zacząć lokować pieniądze w funduszach NN IP, wystarczy:

 1. Wybrać interesujący nas fundusz lub fundusze.
 2. Podpisać umowę w jednym z punktów obsługi NN IP lub przez Internet.
 3. Dokonać wpłaty wybraną metodą, np. przelewem bankowym.
 4. Złożyć zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa.

Można rozpocząć od niewielkich kwot, np. 100 zł miesięcznie. Warto stopniowo budować swój kapitał.

Gdzie można znaleźć opinie na temat NN Investment Partners?

Informacje i opinie na temat NN IP można znaleźć m.in. na:

 • Stronie internetowej firmy.
 • Forach inwestycyjnych, np. Bankier.pl, Inwestowanie.pl.
 • Portalach takich jak Comperia.pl, Banki.pl.
 • W rankingach TFI publikowanych przez media ekonomiczne.
 • W serwisach z opiniami klientów, np. Opineo.pl.

Warto czerpać wiedzę z różnych źródeł, aby mieć pełny obraz działalności danego TFI.

Podsumowanie

NN Investment Partners TFI to doświadczona firma zarządzająca funduszami inwestycyjnymi o zróżnicowanych strategiach. Oferuje dostęp do rynków na całym świecie przy stosunkowo niskich kosztach. Warto rozważyć lokowanie choćby niewielkiej części oszczędności w funduszach NN IP, aby zdywersyfikować swój portfel i skorzystać z profesjonalnego zarządzania aktywami. Przy rozsądnym podejściu do ryzyka może to przynieść satysfakcjonujące zyski w długim terminie.

Najczęściej zadawane pytania

Minimalna pierwsza i kolejna wpłata do większości funduszy wynosi 100 PLN. Niektóre fundusze wymagają wyższych pierwszych wpłat, np. 500 lub 1000 PLN.

Opłaty za zarządzanie funduszami NN IP wynoszą zazwyczaj między 1% a 3% wartości aktywów netto w skali roku. Dla niektórych funduszy są one niższe lub nawet zerowe.

Fundusze NN IP można nabyć m.in. bezpośrednio w punktach obsługi firmy, za pośrednictwem banków i domów maklerskich oraz na platformach takich jak np. Bankier.pl.

Potencjalne zyski są ściśle związane z poziomem ryzyka i horyzontem inwestycyjnym. Na krótką metę fundusze NN IP raczej nie przyniosą spektakularnych zysków. W perspektywie 5-10 lat można oczekiwać 5-10% zwrotu rocznie.

Fundusze NN IP są dobrą opcją dla osób, które chcą powierzyć zarządzanie swoimi pieniędzmi profesjonalistom. Szczególnie polecane dla początkujących inwestorów oraz przy niewielkich kwotach.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Wypłata dywidendy
 2. Głosowanie rusza! Wstrzymujące brzemienność wyniki największego konkursu Invest Cuffs
 3. Cena akcji Tesla w dół. Sprawdź aktualne notowania i prognozy analityków.
 4. Wezwanie na akcje Robyga - cena jest za niska
 5. Akcje Orange Polska - aktualna cena i notowania giełdowe OPL
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik

Jestem pasjonatem finansów i prawa. Na blogu dzielę się wiedzą o giełdzie, bankowości, prawie oraz analizach i strategiach inwestycyjnych. Odkryj ze mną tajniki sukcesu na rynkach i w sferze prawniczej!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły