Odpisy księgowe, aktualizacje, błędy… o co chodzi?

Odpisy księgowe, utrata wartości aktywów, korekta wartości bilansowej, błędy w sprawozdaniach to tylko niektóre z trudnych pojęć i zagadnień, z którymi musieli zmierzyć się w ostatnich miesiącach posiadacze akcji wielu spółek Skarbu Państwa. Zdarzały się momenty, że inwestorzy przecierali oczy ze zdumienia.