Zyskaj na kursie akcji PGE | Notowania giełdowe największej polskiej spółki energetycznej

 Zyskaj na kursie akcji PGE | Notowania giełdowe największej polskiej spółki energetycznej
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik20.09.2023 | 6 min.

PGE jest obecnie największą polską spółką energetyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje PGE cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów, choć ich kurs bywa dość zmienny. Czy warto obecnie kupić akcje PGE i jakie są perspektywy tej spółki? Przyjrzyjmy się bliżej aktualnym notowaniom oraz prognozom analityków.

Czy warto kupić akcje PGE?

Decyzja o zakupie akcji PGE powinna być poprzedzona dogłębną analizą perspektyw rozwoju tej spółki. PGE ma silną pozycję na polskim rynku energii elektrycznej, jednak musi mierzyć się z wyzwaniami związanymi z transformacją energetyczną. Z jednej strony konieczne są duże nakłady inwestycyjne na rozwój OZE i modernizację infrastruktury. Z drugiej zaś strony PGE boryka się ze spadającymi cenami hurtowymi energii, co obniża rentowność tradycyjnej działalności wytwórczej.

Mocną stroną PGE jest zdywersyfikowany portfel aktywów, obejmujący elektrownie węglowe, gazowe, wodne i wiatrowe. Firma planuje również budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W dłuższej perspektywie może to zapewnić PGE stabilne przychody. Jednak w najbliższych latach spółka będzie musiała ponieść znaczne koszty dostosowania do unijnej polityki klimatyczno-energetycznej.

Jakie są aktualne notowania akcji PGE?

Na koniec września 2022 roku kurs akcji PGE wynosił około 8 zł, podczas gdy na początku 2022 r. przekraczał 10 zł. W ciągu ostatniego roku notowania PGE cechowała duża zmienność z tendencją spadkową (ponad 20% od max. z września 2021 r.). Przyczyną spadków były obawy inwestorów o wyniki finansowe PGE w obliczu wysokich cen surowców i uprawnień do emisji CO2.

Po gwałtownym załamaniu pod koniec lutego 2022 r. związanym z agresją Rosji na Ukrainę, kurs PGE powoli odrabiał straty. Jednak od czerwca br. ponownie znajduje się w trendzie spadkowym. Na uwagę zasługuje duża zmienność notowań z wahaniami sięgającymi nawet kilkunastu procent w skali miesiąca.

Jak kształtował się kurs akcji PGE w ostatnim roku?

Przez pierwszą połowę 2021 roku kurs akcji PGE utrzymywał się w trendzie bocznym w przedziale 7-9 zł. We wrześniu osiągnął roczne maksimum na poziomie 11,5 zł. Było to związane z oczekiwaniami wzrostu cen energii elektrycznej. Jednak już w październiku nastąpiła korekta notowań w dół.

Od listopada 2021 r. do lutego 2022 r. kurs PGE wykazywał tendencję spadkową. Nałożyły się na to obawy o wyniki finansowe w kontekście rosnących cen surowców energetycznych. Po agresji Rosji na Ukrainę nastąpiło silne tąpnięcie notowań do ok. 6 zł. W kolejnych miesiącach kurs PGE odrabiał jednak część strat.

Na co zwrócić uwagę analizując notowania PGE?

 Zyskaj na kursie akcji PGE | Notowania giełdowe największej polskiej spółki energetycznej

Analizując notowania PGE warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii:

 • Wpływ cen energii elektrycznej na hurtowni - wzrost cen może poprawić wyniki finansowe PGE
 • Kształtowanie się cen surowców energetycznych, zwłaszcza węgla i gazu
 • Notowania uprawnień do emisji CO2 - ich wzrost podnosi koszty funkcjonowania elektrowni węglowych
 • Postępy PGE w realizacji strategii transformacji energetycznej i rozwoju OZE
 • Pojawiające się informacje o spodziewanych zmianach w polityce energetycznej
 • Prognozy finansowe analityków dla PGE

Kiedy najlepiej kupić i sprzedać akcje PGE?

Decydując się na zakup akcji PGE warto wykorzystać okresy przeceny wywołanej negatywnymi informacjami rynkowymi. Można wówczas kupić akcje taniej licząc na poprawę kursu w dłuższej perspektywie. Z kolei dobra koniunktura i osiąganie lokalnych szczytów może być sygnałem do realizacji zysków poprzez sprzedaż akcji.

Warto jednak pamiętać, że notowania PGE cechuje duża zmienność i trudno precyzyjnie wyznaczyć optymalne punkty wejścia i wyjścia. Dlatego dla większości inwestorów wskazana jest strategia stopniowego budowania i redukcji pozycji w akcjach PGE.

Perspektywy rozwoju i wycena akcji PGE

Większość analityków zaleca obecnie utrzymanie akcji PGE pomimo niekorzystnych perspektyw na najbliższe kwartały. W dłuższym horyzoncie pozytywny wpływ na wyniki spółki może mieć oddanie do użytku nowych mocy OZE oraz ewentualny wzrost hurtowych cen energii. Kluczowe znaczenie będzie miała konsekwentna realizacja strategii transformacji energetycznej.

Średnia wycena rynkowa PGE oscyluje obecnie wokół 8,5-9 zł za akcję. Oznacza to niewielką dyskontę w stosunku do aktualnych notowań. Potencjał wzrostu kursu jest zatem ograniczony, choć możliwe jest odbicie w razie poprawy nastrojów na rynku energetycznym.

Prognozy analityków dla akcji PGE

W ostatnich rekomendacjach analitycy inwestycyjni w większości zalecali utrzymanie akcji PGE. Część obniżyła cenę docelową poniżej 10 zł, podkreślając rosnące ryzyka dla sektora energetycznego. Pojawiły się jednak także bardziej optymistyczne prognozy zakładające wzrost kursu PGE do ok. 13 zł w horyzoncie 12 miesięcy.

Należy podkreślić, że przewidywania analityków obarczone są obecnie wyjątkowo dużą niepewnością. Rozwój sytuacji geopolitycznej i kształtowanie się cen surowców energetycznych mogą istotnie rzutować na koniunkturę w branży i perspektywy poszczególnych spółek.

Ryzyka związane z inwestowaniem w akcje PGE

Inwestując w akcje PGE należy mieć świadomość ryzyk, na które narażona jest spółka. Kluczowe zagrożenia to:

 • Silna zależność od sytuacji makroekonomicznej i koniunktury na rynku energii
 • Rosnące koszty transformacji energetycznej i dostosowania aktywów do regulacji klimatycznych
 • Spadek zapotrzebowania na energię ze źródeł konwencjonalnych
 • Rosnąca konkurencja na rynku energii związana z rozwojem OZE
 • Ryzyko regulacyjne i niepewność co do przyszłego kształtu polityki energetycznej

Dlatego inwestując w akcje PGE należy liczyć się z możliwością znacznych wahań kursu. Jednak w dłuższym terminie spółka ma potencjał do utrzymania silnej pozycji na transformującym się rynku energetycznym.

Podsumowanie

Akcje PGE od dłuższego czasu pozostają pod presją, a ich kurs wykazuje tendencję spadkową. Jest to związane z trudną sytuacją makroekonomiczną oraz wyzwaniami transformacji energetycznej. Niemniej w dłuższej perspektywie PGE ma potencjał, by utrzymać wiodącą pozycję na polskim rynku energii elektrycznej.

Kluczowe znaczenie będą miały postępy we wdrażaniu strategii ukierunkowanej na OZE i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Stopniowe uniezależnianie się PGE od węgla i realizacja projektów wiatrowych oraz fotowoltaicznych może w perspektywie kilku lat poprawić sytuację finansową spółki. Jednak najbliższe kwartały niosą ze sobą spore wyzwania.

Najczęściej zadawane pytania

Na koniec września 2022 roku kurs akcji PGE wynosił około 8 zł.

Większość analityków nie spodziewa się istotnego wzrostu kursu PGE w najbliższym czasie. Docelowe ceny oscylują wokół 8,5-9 zł za akcję.

PGE regularnie wypłaca dywidendę za akcje. W 2022 roku dywidenda wyniosła 0,60 zł na akcję.

Transformacja energetyczna niesie wyzwania, ale też daje szanse. Inwestycje w OZE pozwolą PGE uniezależnić się od paliw kopalnych i umocnić pozycję na rynku.

Zakup akcji PGE może być rozważany przez inwestorów zainteresowanych grą na odbicie w dłuższym terminie. Najbliższe kwartały mogą jednak przynieść dalszą przecenę notowań.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Wypłata dywidendy
 2. Głosowanie rusza! Wstrzymujące brzemienność wyniki największego konkursu Invest Cuffs
 3. NN Investment Partners TFI - jak zainwestować z pomocą ekspertów?
 4. Wezwanie na akcje Robyga - cena jest za niska
 5. Akcje Orange Polska - aktualna cena i notowania giełdowe OPL
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik

Jestem pasjonatem finansów i prawa. Na blogu dzielę się wiedzą o giełdzie, bankowości, prawie oraz analizach i strategiach inwestycyjnych. Odkryj ze mną tajniki sukcesu na rynkach i w sferze prawniczej!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły