tag-img

Tag

Przegląd opcji strategicznych
Strategie
Przegląd opcji strategicznych
date-icon
13 września, 2023

Przegląd opcji strategicznych firmy wymaga analizy rynku, konkurencji, zasobów, mocnych i słabych stron. Pozwala to zidentyfikować szanse i zagrożenia oraz opracować warianty strategii ofensywnej, defensywnej lub niszowej. Regularny przegląd daje firmie elastyczność w reagowaniu na zmiany.

1 / 1