tag-img

Tag

Wypłata dywidendy
Giełda
Wypłata dywidendy
date-icon
13 września, 2023

Wypłata dywidendy - przepisy prawne, zasady naliczania, obowiązki spółki, uprawnieni do dywidendy, wpływ na kurs akcji i zwrot dla inwestorów oraz aspekty podatkowe

1 / 1