Polenergia i PEP - notowania akcji, kursy i analiza kondycji spółek energetycznych

 Polenergia i PEP - notowania akcji, kursy i analiza kondycji spółek energetycznych
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik20.09.2023 | 6 min.

Notowania akcji spółek z sektora energetycznego od dłuższego czasu przyciągają uwagę inwestorów giełdowych. Wśród nich szczególnie interesująco prezentują się akcje Polenergii i Grupy PEP, które należą do czołowych podmiotów na polskim rynku energetycznym. Jak kształtują się obecnie kursy tych akcji i czy warto rozważyć ich zakup? Przyjrzyjmy się bliżej perspektywom inwestycyjnym Polenergii i PEP.

Jak kształtują się notowania akcji Polenergii i PEP?

Spółka Polenergia zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2005 roku. Od tego czasu akcje firmy doświadczyły zarówno wzrostów, jak i spadków, jednak z długoterminowej perspektywy kurs akcji Polenergii wykazuje trend wzrostowy. Obecnie akcje spółki wyceniane są na poziomie około 36-40 zł, podczas gdy w momencie debiutu giełdowego ich cena wynosiła ok. 15 zł. Z kolei Grupa PEP zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2011 roku z ceną emisyjną na poziomie 24 zł za akcję. Po okresie wzrostów, w ostatnich latach obserwujemy korektę i spadki notowań. Aktualnie akcje PEP wyceniane są na poziomie ok. 5,5-6 zł.

Kurs akcji Polenergii - trend wzrostowy czy spadkowy?

Choć w krótkim terminie kurs akcji Polenergii podlega wahaniom, to analizując długoterminowy wykres cen można stwierdzić, że utrzymuje on wyraźny trend wzrostowy. Świadczą o tym m.in. regularnie ustanawiane przez notowania nowe maksima. Co więcej, akcje Polenergii cechują się dość niską zmiennością i stabilnością kursu. Może to świadczyć o dojrzałości spółki i stałym zainteresowaniu inwestorów jej walorami. Biorąc pod uwagę ogólną sytuację na rynku energetycznym, nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie trend wzrostowy akcji Polenergii miał się odwrócić.

Jaka jest kondycja finansowa Polenergii i PEP? Analiza wskaźników

Aby ocenić perspektywy inwestycyjne akcji Polenergii i PEP, warto przyjrzeć się kluczowym wskaźnikom finansowym obu spółek. Polenergia od wielu lat regularnie generuje zyski netto, a jej rentowność utrzymuje się na bezpiecznym, dwucyfrowym poziomie. Rentowność kapitału własnego wynosi ok. 15%, a aktywów ok. 5%. Sytuacja finansowa PEP jest gorsza - spółka odnotowuje straty netto, a jej rentowność jest ujemna. Niepokoić może także wysoki poziom zadłużenia PEP przekraczający 70% aktywów. Pod tym względem zdecydowanie lepiej wypada Polenergia z zadłużeniem na poziomie ok. 50%.

Pep akcje - czy warto kupić akcje na giełdzie?

 Polenergia i PEP - notowania akcji, kursy i analiza kondycji spółek energetycznych

Inwestując w akcje PEP należy brać pod uwagę szereg ryzyk związanych ze słabą kondycją finansową spółki. Grupa od kilku lat wykazuje straty, a jej zadłużenie znacząco przewyższa średnią dla branży. Z drugiej strony, PEP rozwija nowe projekty, m.in. w zakresie OZE i magazynów energii. Jeśli zostaną one dobrze zrealizowane, mogą poprawić sytuację finansową firmy i wpłynąć pozytywnie na kurs akcji. Niemniej inwestowanie w PEP wiąże się obecnie z podwyższonym ryzykiem.

Polenergia akcje - perspektywy spółki i opłacalność inwestycji

Z punktu widzenia inwestora indywidualnego, bardziej obiecująco prezentują się akcje Polenergii. Spółka regularnie wypracowuje zyski, a jej sytuacja finansowa jest stabilna. Co ważne, Polenergia konsekwentnie realizuje strategię rozwoju OZE i z powodzeniem pozyskuje nowe projekty w zakresie morskich farm wiatrowych oraz lądowych elektrowni fotowoltaicznych. To zapewnia jej dobrą pozycję na transformującym się rynku energetycznym. Biorąc pod uwagę dotychczasową dynamikę wzrostu kursu, akcje Polenergii mogą dawać satysfakcjonujące stopy zwrotu przy akceptowalnym poziomie ryzyka.

Ryzyka związane z akcjami firm energetycznych PEP i Polenergia

Inwestując w akcje spółek energetycznych należy mieć świadomość podstawowych ryzyk. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:
- zmienność cen energii elektrycznej i surowców - ma kluczowy wpływ na wyniki finansowe
- ryzyko regulacyjne - branża energetyczna jest mocno uregulowana
- ryzyko inwestycyjne - realizacja projektów infrastrukturalnych może się opóźniać
Ponadto na kursy akcji spółek energetycznych wpływają ogólne tendencje na giełdzie i koniunktura gospodarcza. Należy brać te czynniki pod uwagę analizując ryzyko inwestycji w PEP i Polenergię.

Prognozy analityków dotyczące notowań Polenergii i PEP

Warto zapoznać się z najnowszymi rekomendacjami i prognozami analityków giełdowych dla akcji Polenergii i PEP. Obecnie zdecydowana większość analityków wystawia rekomendacje "kupuj" dla Polenergii, oczekując dalszego wzrostu kursu. Mediana prognoz zakłada, że za 12 miesięcy akcje spółki mogą kosztować ok. 45-50 zł. Z kolei PEP pozostaje raczej bez rekomendacji, a analitycy nie mają wyraźnego konsensusu co do perspektyw spółki. Te opinie ekspertów rynku warto wziąć pod uwagę podejmując decyzje inwestycyjne.

Dywidendy Polenergii i PEP - ile można zarobić na akcjach spółek?

Oprócz wzrostu kursu akcji, inwestorzy giełdowi mogą czerpać zyski z dywidendy wypłacanej przez spółki. Polenergia regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami - w ostatnich latach dywidenda na akcję wynosiła ok. 0,10-0,30 zł. PEP również stara się utrzymywać politykę wypłaty dywidendy, choć w ostatnim czasie jej wartość zmalała do ok. 0,05 zł na akcję. W przypadku dobrych wyników finansowych obie spółki mają potencjał, by podnosić dywidendę w kolejnych latach.

Podsumowanie

Podsumowując, akcje Polenergii i PEP mają zarówno mocne, jak i słabe strony jako potencjalny wybór inwestycyjny. O ile PEP boryka się obecnie z problemami finansowymi, o tyle Polenergia systematycznie umacnia swoją pozycję na rynku OZE i może stanowić ciekawą opcję dla inwestorów szukających wzrostu wartości portfela przy akceptowalnym ryzyku. Analizując notowania spółek energetycznych warto jednak pamiętać o cykliczności branży i zmienności otoczenia regulacyjnego. Niemniej dla odważnych inwestorów sektor ten nadal kryje w sobie potencjał wzrostu.

Najczęściej zadawane pytania

Analitycy spodziewają się dalszego, choć umiarkowanego wzrostu kursu Polenergii. Prognozy dla PEP są bardziej niepewne ze względu na słabszą kondycję finansową spółki.

Lepszą pozycję strategiczną posiada Polenergia, która aktywnie rozwija projekty z zakresu OZE. PEP boryka się z problemami finansowymi, jednak także stara się rozwijać nowe obszary działalności.

Polenergia regularnie dzieli się zyskiem, wypłacając dywidendę na poziomie ok. 0,10-0,30 zł na akcję. W przyszłości wartość dywidendy może rosnąć wraz z zyskami spółki.

Kluczowe znaczenie mają ceny energii i surowców, sytuacja makroekonomiczna, regulacje oraz realizacja projektów inwestycyjnych. Istotne są także trendy na globalnych rynkach akcji.

Biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju OZE, akcje Polenergii mogą być atrakcyjnym wyborem dla inwestorów oczekujących umiarkowanych, ale stabilnych zwrotów w dłuższym terminie.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Wypłata dywidendy
  2. Głosowanie rusza! Wstrzymujące brzemienność wyniki największego konkursu Invest Cuffs
  3. NN Investment Partners TFI - jak zainwestować z pomocą ekspertów?
  4. Wezwanie na akcje Robyga - cena jest za niska
  5. Kurs i ceny diamentów na wykresach - aktualne notowania i wyceny
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik

Jestem pasjonatem finansów i prawa. Na blogu dzielę się wiedzą o giełdzie, bankowości, prawie oraz analizach i strategiach inwestycyjnych. Odkryj ze mną tajniki sukcesu na rynkach i w sferze prawniczej!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły