Podatek od giełdy - nie dostałem PIT, co robić?

Podatek od giełdy - nie dostałem PIT, co robić?
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik13.09.2023 | 6 min.

Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych stało się w ostatnich latach coraz popularniejszą formą pomnażania kapitału. Jednak oprócz samej decyzji o zainwestowaniu pieniędzy w akcje czy obligacje, ważne jest również prawidłowe rozliczenie podatkowe zysków osiągniętych z tego tytułu. Niestety zdarza się, że inwestorzy zapominają o tym obowiązku lub popełniają błędy w złożonym zeznaniu podatkowym. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z zasadami dotyczącymi opodatkowania dochodów z giełdy, terminami ich raportowania oraz konsekwencjami ewentualnych nieprawidłowości.

Termin do przesłania PIT z giełdy

Ustawowe terminy

Zgodnie z przepisami, osoby fizyczne mają obowiązek rozliczyć w zeznaniu PIT dochody uzyskane z giełdy w poprzednim roku podatkowym, który trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Standardowy termin na złożenie rozliczenia mija 30 kwietnia następnego roku. W 2023 roku ze względu na weekend, ostateczny termin przypada 2 maja.

Przesunięcie terminu w 2023 roku

W 2023 r. Minister Finansów przesunął termin rozliczenia PIT z dochodów za 2022 r. na 2 maja, ponieważ 30 kwietnia wypada w niedzielę. Dzięki temu podatnicy zyskują dodatkowy dzień na przygotowanie i złożenie zeznania.

Konsekwencje niedotrzymania terminu

Niezłożenie PIT w terminie skutkuje konsekwencjami podatkowymi. Po upływie terminu naliczane są odsetki za zwłokę od niezapłaconego w terminie podatku. Ich wysokość wynosi 8% w skali roku. Oprócz tego urząd skarbowy może wszcząć postępowanie mandatowe lub podatkowe, nakładając dodatkowe kary.

Obowiązek przesłania PIT przez biuro maklerskie

Kiedy biuro maklerskie ma obowiązek przesłać PIT

Biuro maklerskie, w którym klient posiada rachunek inwestycyjny, ma obowiązek przesłać mu informację o wysokości osiągniętego zysku lub straty z inwestycji giełdowych (PIT-8C) do końca lutego następnego roku. Na jej podstawie inwestor wypełnia zeznanie podatkowe PIT-38 lub PIT-36.

Zasady wysyłki PIT przez biuro maklerskie

Biuro maklerskie przesyła formularz PIT-8C pocztą na adres korespondencyjny klienta. Może go również udostępnić w formie elektronicznej po zalogowaniu na konto inwestycyjne. Nie ma obowiązku przesyłania go ponownie, jeśli klient go nie otrzymał.

Co zrobić, jeśli nie otrzymało się PIT

W przypadku nieotrzymania PIT-8C od biura maklerskiego, należy skontaktować się z nim i poprosić o ponowne przesłanie formularza lub wygenerowanie go w formie elektronicznej. Można również samodzielnie ustalić wysokość zysku/straty na podstawie historii operacji na rachunku.

Zasady opodatkowania zysków z giełdy

Podatek od zysków kapitałowych

Zyski z inwestycji giełdowych są opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19%. Podstawą opodatkowania jest suma wszystkich zysków pomniejszona o sumę strat z danego roku.

Ulga termominowa

Od podatku od zysków kapitałowych można odliczyć tzw. ulgę termominową w wysokości 6.600 zł, jeśli okres między nabyciem a zbyciem papierów wartościowych wyniósł co najmniej rok.

Zwolnienia z podatku

Z podatku exempt są m.in. zyski ze sprzedaży akcji nabytych w ramach prywatyzacji oraz dywidendy. Nie trzeba ich wykazywać w PIT ani odprowadzać podatku.

Rozliczenie straty z giełdy

Podatek od giełdy - nie dostałem PIT, co robić?

Odliczenie straty od dochodu

Jeśli inwestor poniósł stratę z inwestycji giełdowych, może odliczyć ją od dochodu z kapitałów pieniężnych uzyskanego w tym samym roku. Pozwoli to zmniejszyć podstawę opodatkowania.

Przeniesienie straty na kolejne lata

Nieodliczona strata może zostać przeniesiona na następne 5 lat podatkowych i odliczona od przyszłych zysków kapitałowych. Pozwoli to w kolejnych latach legalnie zmniejszyć podatek od zysków z giełdy.

Limity odliczania strat

Maksymalna kwota straty, jaką można odliczyć w jednym roku od dochodu, nie może przekroczyć kwoty 5 mln zł. Natomiast limit odliczanej straty w ciągu 5 kolejnych lat wynosi 50% poniesionej straty.

Korekta złożonego PIT

Korekta z urzędu lub na wniosek

Gdy zeznanie PIT zawiera błędy lub braki, urząd skarbowy wzywa do złożenia korekty w ciągu 14 dni. Można też z własnej inicjatywy złożyć korektę, gdy zauważy się nieprawidłowości.

Termin na złożenie korekty

Korektę PIT można złożyć w ciągu 5 lat od upływu terminu dostarczenia zeznania podatkowego, czyli do końca 2027 r. w odniesieniu do rozliczenia za 2022 r.

Sposób złożenia korekty

Korektę PIT składa się na tym samym formularzu co zeznanie pierwotne, zaznaczając pole "korekta". Można to zrobić papierowo lub elektronicznie przez e-Deklaracje.

Konsekwencje niezłożenia PIT

Odsetki za zwłokę

Niezłożenie PIT lub dostarczenie go po terminie skutkuje naliczeniem odsetek od zaległości podatkowej w wysokości 8% w skali roku. Kwota odsetek rośnie każdego dnia zwłoki.

Postępowanie mandatowe

Urząd skarbowy może nałożyć mandat karny w wysokości do 4.800 zł na osobę fizyczną za niezłożenie zeznania podatkowego w terminie.

Postępowanie podatkowe

W przypadku rażącego naruszenia obowiązków podatkowych, urząd skarbowy wszczyna postępowanie podatkowe. Grozi za nie kara grzywny do 720 stawek dziennych, a nawet więzienie.

Podsumowanie

Inwestowanie na giełdzie wiąże się z koniecznością rozliczenia osiągniętych z tego tytułu zysków lub strat w odpowiednim terminie i formie. Należy pamiętać o obowiązku złożenia zeznania PIT w ustawowym terminie oraz uwzględnienia w nim informacji z PIT-8C otrzymanego z biura maklerskiego. Warto znać zasady opodatkowania dochodów kapitałowych, możliwości rozliczenia straty oraz przysługujące ulgi podatkowe. Celowe jest również unikanie błędów, które mogą skutkować konsekwencjami podatkowymi. Rozliczenie podatku z giełdy wymaga dokładności i znajomości przepisów.

Najczęściej zadawane pytania

Stratę z giełdy można odliczyć w zeznaniu PIT od dochodów kapitałowych z danego roku. Nieodliczona część straty może zostać rozliczona w ciągu kolejnych 5 lat.

Ulga podatkowa na giełdę, tzw. ulga termominowa, wynosi maksymalnie 6.600 zł rocznie od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

Z podatku od zysków kapitałowych zwolnione są m.in. dywidendy oraz zyski ze sprzedaży akcji pochodzących z prywatyzacji.

Za niezłożenie zeznania podatkowego grozi kara grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych, oprócz odsetek i postępowania mandatowego.

Korektę PIT można złożyć w ciągu 5 lat od terminu złożenia zeznania podstawowego, czyli do końca 2027 r. w przypadku rozliczenia za 2022 r.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Wypłata dywidendy
  2. Głosowanie rusza! Wstrzymujące brzemienność wyniki największego konkursu Invest Cuffs
  3. Cena akcji Tesla w dół. Sprawdź aktualne notowania i prognozy analityków.
  4. Co się stało z akcjami Ursusa? Spokojnie, to tylko pomyłka
  5. Akcje Orange Polska - aktualna cena i notowania giełdowe OPL
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik

Jestem pasjonatem finansów i prawa. Na blogu dzielę się wiedzą o giełdzie, bankowości, prawie oraz analizach i strategiach inwestycyjnych. Odkryj ze mną tajniki sukcesu na rynkach i w sferze prawniczej!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły