Pary walutowe do obserwacji w styczniu oraz przyczyny

Pary walutowe do obserwacji w styczniu oraz przyczyny
Autor Ryszard Zieliński
Ryszard Zieliński23.02.2024 | 7 min.

Pary walutowe do obserwacji w styczniu oraz przyczyny. Styczeń to dobry moment, aby przyjrzeć się kluczowym parom walutowym i ocenić, jak mogą się zachowywać w nadchodzących miesiącach. Decyzje banków centralnych odnośnie stóp procentowych będą miały kluczowy wpływ. Oczekuje się, że EBC potwierdzi obniżki stóp w strefie euro, podczas gdy Bank Japonii może je podnieść po raz pierwszy od lat. Tymczasem dolar amerykański pozostanie pod wpływem prognoz cięć stóp przez Fed. Warto obserwować te pary i reagować adekwatnie do sytuacji.

EUR/USD - czekając na potwierdzenie obniżek stóp przez EBC

Kurs EUR/USD w ostatnim czasie ponownie wzrósł, wspierany przez łagodniejsze nastawienie Fed oraz naciski ze strony EBC. Podobnie jak pod koniec listopada, para walutowa zmagała się z poziomem 1,10, który może nadal stanowić istotny poziom techniczny.

Europejski Bank Centralny na grudniowym posiedzeniu starał się odeprzeć oczekiwania rynku co do nadchodzących obniżek stóp procentowych. Było to zaskakujące posunięcie, biorąc pod uwagę znaczny spadek inflacji oraz przekonanie inwestorów, że bank centralny nie tylko obniży stopy procentowe w nowym roku, ale zrobi to dość agresywnie.

Wydaje się jednak, że EBC chciał nieco uspokoić sytuację po tym, jak dzień wcześniej Fed zasygnalizował cięcia stóp o 75 pb w 2024 r. Jeśli EBC zamierza obniżyć stopy w marcu, na posiedzeniu 25 stycznia może być zmuszony przyznać, że taki ruch jest prawdopodobny. Będzie to kluczowy moment dla pary EUR/USD.

Wpływ decyzji EBC na notowania

Potwierdzenie przez EBC nadchodzących obniżek stóp procentowych z pewnością umocniłoby euro i wpłynęło na wzrost notowań EUR/USD. Para walutowa odreagowałaby w górę, przynajmniej do oporu na poziomie 1,10.

Z drugiej strony, gdyby EBC postanowił jeszcze wstrzymać się z sugestiami co do luzowania polityki, euro mogłoby się osłabić. W takim scenariuszu EUR/USD zejść mógłby nawet w okolice 1,05.

Dla traderów kluczowe będzie obserwowanie retoryki EBC i wyłapywanie jakichkolwiek wskazówek co do marcowego posiedzenia. Od tego zależeć będą dalsze losy pary EUR/USD.

USD/JPY - czy nadszedł czas na podniesienie stóp przez BoJ?

Nasilają się spekulacje, że Bank Japonii może wkrótce zakończyć politykę ujemnych stóp procentowych, podnosząc koszt pieniądza po raz pierwszy od 2007 r. BoJ poszerzył już kontrolę krzywej dochodowości, ale przy wysokiej inflacji i rosnących płacach konieczne może być dalsze zacieśnienie.

Nie wiadomo dokładnie, kiedy bank centralny zdecyduje się na taki krok. Jednak często informuje on wcześniej o planach, więc może wykorzystać najbliższe posiedzenie, by zasygnalizować zbliżające się zakończenie ujemnych stóp lub poluzowanie kontroli krzywej dochodowości.

Wpływ na notowania i dalsze perspektywy

Ewentualna zapowiedź zacieśnienia polityki pieniężnej przez Bank Japonii z pewnością umocniłaby jena i odwróciła trend spadkowy na USD/JPY. Para walutowa mogłaby zejść nawet do poziomu 120.

Z drugiej strony brak sygnałów o zbliżającym się zacieśnieniu pozwoliłby USD/JPY na kontynuację wzrostów z ostatnich miesięcy. Kurs mógłby dotrzeć nawet do oporu na 140.

Warto obserwować komunikaty po posiedzeniach BoJ, aby możliwie wcześnie wychwycić sygnały świadczące o zmianie polityki banku centralnego i grać na USD/JPY zgodnie z tymi informacjami.

GBP/USD - wpływ oczekiwanych cięć stóp Fed na funta

Kurs GBP/USD w ostatnich miesiącach dryfował w górę, ale wydaje się tracić momentum w obliczu oczekiwań co do dalszych cięć stóp procentowych przez Bank Anglii. Tymczasem dolar amerykański pozostaje pod wpływem prognoz obniżek stóp przez Fed.

Grudniowe posiedzenie Fed zasygnalizowało cięcia o 75 pb w 2024 r., co spotkało się z reakcją rynków wyceniających nawet 150 pb obniżek. Styczniowe dane inflacyjne i z rynku pracy w USA pomogą ocenić, na ile Fed będzie skłonny realizować te oczekiwania.

Perspektywy dla GBP/USD

Potwierdzenie przez Fed obniżek stóp procentowych może osłabić dolara i wesprzeć wzrosty GBP/USD. Para walutowa mogłaby dotrzeć do oporu na 1,25.

Z drugiej strony jastrzębie sygnały ze strony Fed i większa determinacja w walce z inflacją, pomimo słabszych odczytów, umocniłyby USD. W takim scenariuszu GBP/USD mógłby zejść w okolice 1,15.

W nadchodzących tygodniach kluczowe dla funta będą informacje z USA dotyczące polityki monetarnej Fed i ich wpływ na dolara amerykańskiego.

USD/CAD - pierwsza obniżka stóp w Kanadzie możliwa na początku roku

Pary walutowe do obserwacji w styczniu oraz przyczyny

Rynki wyceniają szereg obniżek stóp procentowych w Kanadzie w 2024 r., zaczynając już od kwietnia. Stwarza to okazję dla Banku Kanady do przygotowania inwestorów na pierwszy ruch - być może już na styczniowym posiedzeniu. Kluczowe będą styczniowe dane o inflacji i rynku pracy.

Jeśli dane wskażą na wyraźne wyhamowanie inflacji i osłabienie rynku pracy, mogą skłonić bank centralny do rozważenia obniżki stóp już w pierwszym kwartale 2024 r. Byłby to wyraźny sygnał dla rynku walutowego.

Z drugiej strony, solidne dane inflacyjne i z rynku pracy oznaczałyby brak potrzeby łagodzenia polityki monetarnej. W takiej sytuacji USD/CAD kontynuowałby spadki, a inwestorzy musieliby poczekać na obniżki stóp do drugiej połowy roku.

Warto obserwować zachowanie Banku Kanady po styczniowym posiedzeniu. Wskazówki co do terminu pierwszej obniżki stóp mogą mieć kluczowe znaczenie dla notowań USD/CAD w nadchodzących miesiącach.

EUR/GBP - utrzymanie się w wąskim zakresie wahań

Para EUR/GBP utrzymuje się od maja w wąskim przedziale 0,83-0,86, nie wykazując wyraźnego trendu. Wynika to z oczekiwań obniżek stóp procentowych zarówno przez EBC, jak i Bank Anglii w 2024 r.

Dla EUR/GBP kluczowe będą zatem informacje wskazujące, który z banków centralnych może zacieśniać politykę szybciej i mocniej. Np. lepsze dane inflacyjne z Wielkiej Brytanii mogą skłonić BoE do mniejszej skali łagodzenia niż EBC.

Perspektywy kursu

Mocniejsze dane z brytyjskiej gospodarki i sygnały o mniejszej skali luzowania polityki przez BoE mogłyby umocnić funta i skierować EUR/GBP w stronę 0,83.

Z kolei gorsze dane z Wielkiej Brytanii przy utrzymaniu luzowania przez BoE sprzyjałyby euro. W takim scenariuszu EUR/GBP mógłby ponownie testować poziom 0,86.

Warto monitorować dane makro oraz wypowiedzi decydentów z EBC i BoE, aby wyłapać sygnały sugerujące, który bank centralny może zacieśniać politykę szybciej. To powinno pomóc w określeniu perspektyw dla pary EUR/GBP.

pary walutowe, bank centralny, inflacja, notowania, prognozy, ryzyko

Spekulacje dotyczące przyszłych decyzji banków centralnych odnośnie stóp procentowych będą kluczowe dla notowań głównych par walutowych w nadchodzących miesiącach. Oczekiwane obniżki stóp przez Fed czy EBC mogą osłabić dolara i euro. Z kolei potencjalne zacieśnienie polityki przez Bank Japonii umocniłoby jena. Wszystko będzie zależało od napływających danych makroekonomicznych, zwłaszcza o inflacji.

Dla traderów ryzykiem pozostaje niepewność co do terminu, skali i tempa zmian stóp procentowych przez poszczególne banki centralne. Stąd kluczowa jest bieżąca analiza komunikatów banków centralnych i reagowanie na sygnały sugerujące ich przyszłe decyzje. Pozwoli to ograniczyć ryzyko nietrafionych prognoz i błędnych decyzji inwestycyjnych na parach walutowych w tym niepewnym okresie.

Podsumowanie

Przyszłe decyzje banków centralnych w kwestii stóp procentowych będą kluczowe dla notowań głównych par walutowych. Oczekiwane obniżki przez Fed czy EBC mogą osłabić dolara i euro. Z kolei potencjalne zacieśnienie przez Bank Japonii umocniłoby jena. Wszystko zależy od danych o inflacji.

Ryzykiem pozostaje niepewność co do skali i tempa zmian stóp procentowych. Dlatego tak ważna jest analiza komunikatów banków centralnych, by trafnie prognozować ich decyzje i unikać błędów inwestycyjnych na parach walutowych.

5 Podobnych Artykułów

  1. Wypłata dywidendy
  2. Głosowanie rusza! Wstrzymujące brzemienność wyniki największego konkursu Invest Cuffs
  3. NN Investment Partners TFI - jak zainwestować z pomocą ekspertów?
  4. Wezwanie na akcje Robyga - cena jest za niska
  5. Kurs i ceny diamentów na wykresach - aktualne notowania i wyceny
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Ryszard Zieliński
Ryszard Zieliński

Interesuję się rynkami finansowymi od wielu lat. Na blogu publikuję autorskie analizy i prognozy. Dzielę się moją wiedzą o giełdzie, akcjach i bankach. Piszę zrozumiałym językiem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły