Notowania mWIG40 – aktualne wartości indeksu i prognozy na przyszłość

 Notowania mWIG40 – aktualne wartości indeksu i prognozy na przyszłość
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik20.09.2023 | 7 min.

Indeks mWIG40 jest jednym z głównych indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obejmuje on akcje 40 średnich spółek notowanych na GPW. Jest to zatem ważny wskaźnik, który pokazuje koniunkturę wśród przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji. Przyjrzyjmy się bliżej aktualnym notowaniom mWIG40 oraz perspektywom tego indeksu.

Jak kształtują się obecnie notowania mWIG40?

Notowania mWIG40 w ostatnim czasie charakteryzują się zmiennością, choć ogólny trend jest umiarkowanie wzrostowy. Od początku roku indeks zyskał około 5%, choć w drugim kwartale odnotowano spadki rzędu 2-3%. W lipcu natomiast mWIG40 zanotował zwyżkę i na koniec miesiąca jego wartość wynosiła około 4800 punktów. W sierpniu indeks kontynuuje trend wzrostowy i obecnie znajduje się na poziomie 4950 punktów, najwyższym od ponad roku.

Miesięczne zmiany wartości mWIG40 wahają się zwykle w przedziale od -5 do +5%. Większe wzrosty lub spadki zdarzają się rzadziej i zwykle są związane z istotnymi wydarzeniami makroekonomicznymi lub dotykającymi spółki wchodzące w skład indeksu. Notowania indeksu cechuje stosunkowo duża zmienność, co wynika ze specyfiki wchodzących w jego skład średnich spółek.

Na czym polega indeks mWIG40 i jak jest obliczany?

Indeks mWIG40 jest jednym z trzech głównych indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie obok WIG20 i sWIG80. Obejmuje on akcje 40 średnich spółek pod względem kapitalizacji i płynności. Wartość indeksu mWIG40 jest obliczana jako średnia kapitalizacja spółek wchodzących w jego skład, ważona udziałem akcji w obrocie. Oznacza to, że większy wpływ na wartość indeksu mają akcje najbardziej płynnych firm.

Indeks mWIG40 powstał w 1994 roku i od tego czasu stanowi ważne narzędzie do oceny koniunktury wśród średnich spółek notowanych na GPW. Jego wartość jest podawana w punktach i obliczana w oparciu o dane z sesji giełdowych. Skład indeksu jest corocznie weryfikowany.

Które spółki wchodzą obecnie w skład indeksu mWIG40?

W skład indeksu mWIG40 wchodzą akcje 40 średnich spółek reprezentujących różne branże polskiej gospodarki. Największy udział mają spółki z sektora przemysłowego, finansowego oraz handlu i usług. Wśród największych firm znajdują się m.in.:

 • Budimex - budownictwo
 • Kruk - finanse
 • LiveChat Software - technologia
 • Ciech - chemia
 • Asseco Poland - informatyka
 • Amrest Holdings - gastronomia

Pełny aktualny skład indeksu mWIG40 jest publikowany na stronach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Analiza składu indeksu pozwala inwestorom ocenić, które branże i spółki mają największy wpływ na jego wartość.

Jaka jest prognoza dla notowań mWIG40 na najbliższe miesiące?

 Notowania mWIG40 – aktualne wartości indeksu i prognozy na przyszłość

Według prognoz analityków, w najbliższych miesiącach można oczekiwać umiarkowanego wzrostu indeksu mWIG40. Wynika to z korzystnych perspektyw dla polskiej gospodarki i poprawy wyników finansowych wielu spółek.

Eksperci przewidują, że do końca roku indeks powinien osiągnąć poziom około 5100-5200 punktów. Nie można jednak wykluczyć krótkoterminowych korekt, które mogą być związane z globalną niepewnością gospodarczą, inflacją oraz działaniami banków centralnych. Niemniej, indeks mWIG40 powinien tracić mniej niż szeroki rynek.

W dłuższej perspektywie oczekuje się umiarkowanego wzrostu indeksu w granicach 5-8% rocznie, o ile nie dojdzie do znaczącego pogorszenia koniunktury. Prognozy dla poszczególnych spółek wchodzących w skład mWIG40 mogą się jednak istotnie różnić.

Czynniki wpływające na wzrosty i spadki notowań mWIG40

Na zmiany wartości indeksu mWIG40 wpływa wiele czynników, zarówno o charakterze globalnym, jak i krajowym. Do najważniejszych można zaliczyć:

 • Sytuację makroekonomiczną w Polsce i na świecie
 • Wyniki finansowe spółek wchodzących w skład indeksu
 • Sytuację w poszczególnych branżach i sektorach gospodarki
 • Działania banków centralnych (stopy procentowe, interwencje)
 • Sytuację na globalnych rynkach finansowych
 • Wydarzenia polityczne mogące mieć wpływ na rynek

Na wzrosty indeksu pozytywnie wpływają dobre wyniki finansowe spółek, niska inflacja, obniżki stóp procentowych oraz wzrosty na giełdach światowych. Z kolei gorsze dane makroekonomiczne, podwyżki stóp procentowych i niepewność polityczna mogą wywoływać spadki indeksu.

Jakie branże dominują w indeksie mWIG40?

W składzie indeksu mWIG40 dominują spółki z następujących sektorów:

 • Przemysł (m.in. Ciech, Budimex, Grupa Azoty) - ok. 25% udziału
 • Finanse (m.in. Kruk, Pekao Leasing) - ok. 15% udziału
 • Handel i usługi (m.in. Amrest, Develia, Asseco Business Solutions) - ok. 15% udziału
 • Surowce (m.in. Bogdanka, JSW) - ok. 10% udziału

Oprócz tego istotną pozycję mają spółki z branży paliwowej, energetycznej, informatycznej i deweloperskiej. Struktura branżowa indeksu odzwierciedla zatem dominujące sektory w gospodarce oraz na GPW.

mWIG40 a inne główne indeksy GPW – porównanie

Indeks mWIG40 różni się charakterem od pozostałych głównych indeksów warszawskiej giełdy:

 • WIG20 - obejmuje duże i najbardziej płynne spółki - jest mniej zmienny niż mWIG40
 • sWIG80 - grupuje mniejsze spółki o wysokim potencjale wzrostu i ryzyku - cechuje go większa zmienność niż mWIG40

Indeks mWIG40 znajduje się zatem w pośrodku jeśli chodzi o poziom ryzyka, potencjał wzrostu i zmienność notowań. Dlatego jest dobrą reprezentacją średnich spółek o ugruntowanej pozycji rynkowej i perspektywach rozwoju. Jest też często wykorzystywany jako benchmark dla funduszy inwestycyjnych o profilu wzrostowym.

Jak inwestować w indeks mWIG40 – możliwe strategie i instrumenty

Inwestorzy indywidualni mają kilka możliwości inwestowania w indeks mWIG40:

 • Bezpośredni zakup akcji spółek wchodzących w skład indeksu
 • Zakup kontraktów terminowych na indeks mWIG40
 • Inwestycja w fundusze ETF lub indeksowe odwzorowujące zachowanie mWIG40
 • Lokowanie w fundusze akcji polskich średnich i małych spółek

Dzięki temu inwestorzy mogą czerpać zyski ze wzrostów indeksu przy akceptowalnym poziomie ryzyka. Najprostszą strategią jest długoterminowe, pasywne inwestowanie np. poprzez fundusze ETF. Bardziej aktywne podejście może polegać na selekcji konkretnych akcji z indeksu.

Podsumowanie

Indeks mWIG40 od ponad 25 lat stanowi ważny benchmark dla inwestorów zainteresowanych polskim rynkiem akcji. Notowania tego indeksu średnich spółek cechuje zmienność, ale w długim terminie indeks wykazuje tendencję wzrostową. Obecnie, mimo pewnych obaw związanych z koniunkturą gospodarczą, perspektywy dla mWIG40 pozostają umiarkowanie pozytywne. Indeks ten może być atrakcyjnym instrumentem inwestycyjnym zarówno w postaci bezpośrednich inwestycji w akcje spółek, jak i poprzez fundusze pasywne oraz aktywnie zarządzane.

Najczęściej zadawane pytania

Na dzień 20 września 2023 roku wartość indeksu mWIG40 wynosi około 4950 punktów.

W skład indeksu mWIG40 wchodzi 40 spółek o średniej kapitalizacji notowanych na GPW w Warszawie.

Skład indeksu mWIG40 jest weryfikowany raz w roku - w marcu. Dodatkowe korekty mogą mieć miejsce w trakcie roku.

Lista spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40 jest publikowana na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W indeksie mWIG40 dominują spółki przemysłowe, finansowe, handlowe i usługowe. Duży udział mają także spółki surowcowe.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Wypłata dywidendy
 2. Głosowanie rusza! Wstrzymujące brzemienność wyniki największego konkursu Invest Cuffs
 3. NN Investment Partners TFI - jak zainwestować z pomocą ekspertów?
 4. Wezwanie na akcje Robyga - cena jest za niska
 5. Akcje Orange Polska - aktualna cena i notowania giełdowe OPL
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik

Jestem pasjonatem finansów i prawa. Na blogu dzielę się wiedzą o giełdzie, bankowości, prawie oraz analizach i strategiach inwestycyjnych. Odkryj ze mną tajniki sukcesu na rynkach i w sferze prawniczej!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły