Notowania i kurs akcji Azotów Puławy - dane giełdowe i analiza spółki

 Notowania i kurs akcji Azotów Puławy - dane giełdowe i analiza spółki
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik20.09.2023 | 6 min.

Akcje Azotów Puławy to jedne z ciekawszych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma jest liderem branży nawozowej w Polsce i odgrywa istotną rolę w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej notowaniom i kursowi akcji Puław, perspektywom spółki oraz opłacalności inwestycji dla akcjonariuszy.

Jak wyglądają notowania akcji Azotów Puławy?

Akcje Azotów Puławy są notowane na rynku podstawowym GPW w Warszawie pod tickerem PULAWY. Spółka wchodzi w skład indeksów mWIG40 oraz WIG-Chemia. W ostatnim czasie kurs akcji wykazywał tendencję wzrostową, a notowania zbliżyły się do historycznych maksimów.

Od dołka z marca 2020 roku kiedy akcje Puław kosztowały około 30 zł, kurs wzrósł o blisko 150% do poziomów powyżej 75 zł na koniec 2021 roku. Rok 2022 przyniósł korektę spadkową związaną z wojną w Ukrainie i wzrostem kosztów produkcji. Niemniej akcje Puław utrzymują się w trendzie wzrostowym.

Kurs akcji Azotów Puławy - historia i prognozy

Historycznie najwyższy kurs akcji Azotów Puławy odnotowano w maju 2008 roku na poziomie 199 zł. W kolejnych latach notowania spadały, aby osiągnąć minimum 4,5 zł w grudniu 2012 roku. Od tego czasu obserwujemy długoterminowy trend wzrostowy.

Większość analityków pozytywnie ocenia perspektywy dla akcji Puław i spodziewa się kontynuacji trendu wzrostowego w kolejnych kwartałach. Docelowe prognozy wahają się w widełkach 80-120 zł, co oznacza potencjał wzrostu rzędu 15-50% w stosunku do obecnych poziomów.

Warto kupić akcje Puław przed wypłatą dywidendy?

Azoty Puławy regularnie dzielą się zyskiem z akcjonariuszami w formie dywidendy. Za 2021 rok spółka wypłaciła rekordową dywidendę w wysokości 12 zł na akcję, co oznaczało stopę dywidendy na poziomie 15%.

Zakup akcji Puław przed datą ustalenia praw do dywidendy może być dobrą okazją inwestycyjną. Inwestor dostaje wtedy nie tylko potencjał wzrostu kursu, ale również atrakcyjny zwrot z dywidendy.

Dlaczego akcje Azotów Puławy mogą dalej drożeć?

 Notowania i kurs akcji Azotów Puławy - dane giełdowe i analiza spółki

Do czynników mogących wpływać pozytywnie na wycenę Puław w kolejnych kwartałach można zaliczyć:

 • Korzystną sytuację na rynku nawozów i wysokie ceny sprzedaży
 • Wzrost przychodów i zysków spółki
 • Prognozy dalszego wzrostu zapotrzebowania na nawozy
 • Rozwój eksportu do krajów afrykańskich i azjatyckich
 • Potencjalne akwizycje i rozwój działalności

Wymienione czynniki powinny wpływać pozytywnie na wyniki i perspektywy rozwoju Puław. To z kolei może przełożyć się na wzrost wyceny akcji spółki przez inwestorów giełdowych.

Azoty Puławy - opis działalności i wyniki finansowe spółki

Azoty Puławy są częścią Grupy Azoty - największego producenta nawozów w Polsce. Spółka zajmuje się głównie produkcją nawozów azotowych, ale również tworzyw sztucznych oraz melaminy.

Puławy posiadają nowoczesny i zintegrowany kompleks produkcyjny. Roczne moce wytwórcze sięgają 1,5 mln ton nawozów. Spółka konsekwentnie powiększa też udział eksportu, który w 2021 roku wyniósł 65%. Główne rynki zbytu to kraje Unii Europejskiej oraz afrykańskie i azjatyckie.

W 2021 roku przychody Puław wzrosły o 49% r/r do 6,1 mld zł, a zysk netto o 272% do 932 mln zł. Był to rekordowy wynik w historii spółki, osiągnięty dzięki wzrostowi cen sprzedaży nawozów.

Perspektywy rozwoju Azotów Puławy w kontekście rynku

Perspektywy dla Azotów Puławy należy oceniać pozytywnie. Według prognoz zapotrzebowanie na nawozy będzie rosło wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie i rozwojem rolnictwa. Szacuje się, że globalny rynek nawozów zwiększy się z poziomu ok. 200 mln ton obecnie do ponad 260 mln ton w 2027 r.

Puławy mają potencjał, by umacniać pozycję lidera na polskim rynku oraz zwiększać udziały w eksporcie. Plany rozwojowe zakładają m.in. budowę nowych instalacji produkcyjnych oraz akwizycje podmiotów z branży. To powinno przełożyć się na wzrost skali działalności i poprawę wyników finansowych.

Analiza techniczna wykresu akcji Puław - wsparcia i opory

Analiza techniczna wykresu akcji Puław wskazuje, że kluczowym wsparciem jest strefa 65-70 zł. Dopóki kurs utrzymuje się powyżej, perspektywy są pozytywne. Z kolei oporem jest rejon szczytów z 2022 r. na poziomie 85 zł.

Wskaźniki momentu, takie jak RSI czy stochastyk, sugerują obecnie korektę na akcjach Puław. Niemniej sytuacja techniczna w średnim i długim terminie pozostaje dobra. W przypadku pokonania poziomu 85 zł, otwarty zostanie droga do historycznych maksimów.

Dywidenda z akcji Azotów Puławy - stopy zwrotu dla akcjonariuszy

Azoty Puławy regularnie dzielą się zyskiem w formie dywidendy. W ostatnich 5 latach łączne dywidendy na akcję wyniosły:

 • 2021 - 12 zł
 • 2020 - 3,5 zł
 • 2019 - 4 zł
 • 2018 - 5 zł
 • 2017 - 5,3 zł

Biorąc pod uwagę kurs akcji Puław w okresie ustalania praw do dywidendy, średnia roczna stopa dywidendy w ostatnich latach wyniosła około 8%. Dodatkowo akcjonariusze otrzymali zwrot z wzrostu kursu.

Dla inwestorów poszukujących regularnych dochodów, dywidenda z akcji Azotów Puławy jest zatem atrakcyjnym elementem całościowego zwrotu z inwestycji.

Podsumowanie

Podsumowując, akcje Azotów Puławy mają solidne fundamenty i atrakcyjne perspektywy wzrostu notowań. Spółka prowadzi przynoszącą zyski działalność w branży o rosnącym globalnym zapotrzebowaniu. Regularna wypłata dywidendy to dodatkowy atut dla inwestorów.

Analitycy pozytywnie oceniają potencjał akcji Puław i widzą przestrzeń do dalszych wzrostów kursu. Niemniej przy inwestowaniu w spółkę warto brać pod uwagę również czynniki ryzyka, takie jak zmienność cen surowców czy uzależnienie od sytuacji makroekonomicznej.

Najczęściej zadawane pytania

Większość analityków wyznacza prognozowaną cenę docelową w widełkach 80-120 zł, co oznacza potencjał wzrostu na poziomie 15-50% vs obecne notowania.

Prognozy analityków wskazują, że dywidenda z zysku za 2022 rok może wynieść 8-10 zł na akcję. Ostateczna decyzja zależy jednak od Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zdecydowana większość biur maklerskich wystawia rekomendacje "kupuj" dla akcji Puław. Eksperci pozytywnie oceniają perspektywy spółki.

Do ryzyk można zaliczyć wahania cen surowców i produktów nawozowych, konkurencję ze strony importu, regulacje dotyczące ochrony środowiska czy wystąpienie niekorzystnych zjawisk makroekonomicznych.

Akcje Azotów Puławy są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Można je nabyć za pośrednictwem biur maklerskich posiadających dostęp do polskiego parkietu.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Wypłata dywidendy
 2. Głosowanie rusza! Wstrzymujące brzemienność wyniki największego konkursu Invest Cuffs
 3. NN Investment Partners TFI - jak zainwestować z pomocą ekspertów?
 4. Wezwanie na akcje Robyga - cena jest za niska
 5. Akcje Orange Polska - aktualna cena i notowania giełdowe OPL
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik

Jestem pasjonatem finansów i prawa. Na blogu dzielę się wiedzą o giełdzie, bankowości, prawie oraz analizach i strategiach inwestycyjnych. Odkryj ze mną tajniki sukcesu na rynkach i w sferze prawniczej!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły