Notowania Grupy Azoty i Akcji na GPW - Najwyższe w 2023?

 Notowania Grupy Azoty i Akcji na GPW - Najwyższe w 2023?
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik20.09.2023 | 7 min.

Notowania akcji Grupy Azoty na GPW w Warszawie należą do jednych z ciekawszych w ostatnim czasie. Spółka chemiczna z Tarnowa ma za sobą burzliwy okres z dużymi wahaniami kursu, które przyciągają uwagę inwestorów i analityków. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej kondycji i perspektywom notowań Azotów na giełdzie.

Jak wyglądają notowania Grupy Azoty na GPW?

Notowania Grupy Azoty na GPW cechują się dość dużą zmiennością. W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy zarówno dynamiczne wzrosty, jak i bolesne spadki kursu akcji tej spółki. Przykładowo na początku 2022 roku akcje Azotów kosztowały około 30 zł, by już w marcu gwałtownie wzrosnąć do blisko 90 zł. Jednak latem nastąpił równie gwałtowny spadek do poziomu około 20-25 zł. We wrześniu 2022 doszło do kolejnego silnego odbicia w górę i kurs ponownie zbliżył się do 50 zł. Jak widać, inwestorzy muszą liczyć się z dużą zmiennością i trudnością w prognozowaniu przyszłych wahań.

Na notowania Grupy Azoty wpływ mają zarówno czynniki branżowe (np. sytuacja na rynkach surowców chemicznych), jak i ogólnorynkowe (nastroje na GPW i sytuacja geopolityczna). W ostatnim okresie kluczowe znaczenie miał konflikt na Ukrainie i związane z nim problemy z dostawami gazu. Można oczekiwać, że kurs Azotów pozostanie wrażliwy na te kwestie w najbliższym czasie.

Kiedy Azoty osiągnęły najwyższą wartość akcji w 2023 roku?

Najwyższy kurs akcji Grupy Azoty w bieżącym 2023 roku odnotowano na początku marca, kiedy to notowania sięgnęły poziomu 89 zł. Była to kontynuacja silnej fali wzrostowej, która rozpoczęła się jeszcze w styczniu 2023 r. z poziomów około 30-40 zł. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy kurs Azotów ponad podwoił swoją wartość, co było związane głównie z optymizmem inwestorów co do wyników spółki w warunkach wysokich cen gazu i napiętej sytuacji na rynku nawozów. Jednak już w kwietniu nastąpiła korekta i powrót w okolice 50-60 zł.

Perspektywy wzrostu kursu akcji Grupy Azoty w najbliższym czasie

Eksperci w większości zgadzają się, że perspektywy dalszego wzrostu kursu akcji Grupy Azoty w najbliższych miesiącach są umiarkowane. Kluczowe znaczenie będzie miał rozwój sytuacji geopolitycznej i kwestia dostaw oraz cen gazu dla spółki. Negatywny scenariusz to utrzymujące się wysokie ceny gazu, problemy z dostawami i zakłócenia w produkcji. W takim wypadku kurs Azotów może zejść nawet poniżej 40 zł. Z kolei pozytywne rozwiązanie problemu cen gazu i gazociągu Baltic Pipe mogłoby popchnąć notowania w kierunku 70-80 zł.

Wpływ sytuacji geopolitycznej na notowania spółki Azoty

 Notowania Grupy Azoty i Akcji na GPW - Najwyższe w 2023?

Sytuacja geopolityczna związana z wojną Rosji z Ukrainą ma kluczowe przełożenie na kondycję i notowania Grupy Azoty. Spółka boryka się ze skokowym wzrostem cen gazu ziemnego, który jest niezbędny w produkcji nawozów. Ponadto, nałożone sankcje utrudniły handel z Rosją, skąd Azoty sprowadzały ważny surowiec - sól potasową. Te czynniki powodują zakłócenia i wzrost kosztów produkcji, co odbija się na wynikach finansowych. Dopóki nie nastąpi trwała poprawa sytuacji geopolitycznej i rozwiązanie problemu cen gazu, notowania Azotów pozostaną pod presją.

Czy warto inwestować w akcje Grupy Azoty w 2023 roku?

Decyzja o inwestycji w akcje Grupy Azoty powinna być poprzedzona staranną analizą aktualnej sytuacji spółki i perspektyw na najbliższą przyszłość. Z jednej strony Azoty mają potencjał do dalszego wzrostu i mogą być atrakcyjną inwestycją długoterminową. Jednak w krótszym terminie wiele będzie zależało od czynników geopolitycznych i sytuacji z dostawami gazu. Duża zmienność kursu w ostatnich miesiącach wskazuje, że inwestycja jest obarczona wysokim ryzykiem. Warto rozważyć zdywersyfikowanie portfela i stopniowe budowanie pozycji w akcjach Azotów.

Prognozy analityków dotyczące kursu akcji Azotów

Większość analityków zaleca ostrożność wobec akcji Grupy Azoty i nie spodziewa się zdecydowanego wzrostu kursu w najbliższej perspektywie. Prognozy wahają się w widełkach 40-60 zł w horyzoncie 6-12 miesięcy. Analitycy Morgan Stanley obniżyli niedawno rekomendację dla Azotów do „równoważ”, prognozując kurs na poziomie 41 zł. Z kolei eksperci Trigona wskazują potencjał wzrostu do 80 zł, jeśli uda się rozwiązać problem cen gazu. Na razie jednak brakuje takich sygnałów.

Kluczowe czynniki determinujące wycenę akcji Grupy Azoty

Do najważniejszych czynników, które będą kształtowały kurs akcji Grupy Azoty w najbliższym okresie, można zaliczyć:

 • Ceny gazu ziemnego w Europie i Polsce
 • Możliwości pozyskania gazu po konkurencyjnych cenach dla Azotów
 • Koniunktura i popyt na rynku nawozów
 • Sytuacja finansowa spółki i wyniki kwartalne
 • Postępy w realizacji fuzji z PGNiG
 • Ogólne nastroje na GPW i koniunktura na rynkach światowych

Porównanie notowań Azotów z innymi spółkami sektora chemicznego

W ostatnim okresie kurs akcji Grupy Azoty wykazywał zbliżoną zmienność i tendencję spadkową jak inne spółki sektora chemicznego notowane na GPW. Podobnie jak Azoty, duże spadki odnotowały akcje Ciechu czy Anwilu, które również mocno odczuwają wzrost cen gazu. Relatywnie lepiej zachowywały się walory JSW, której wyniki są w mniejszym stopniu uzależnione od sytuacji na rynku surowców energetycznych. W najbliższym czasie notowania całego sektora chemii prawdopodobnie pozostaną pod wpływem czynników geopolitycznych.

Podsumowanie

Podsumowując, notowania Grupy Azoty w ostatnim okresie cechowała duża zmienność i trudność w prognozowaniu dalszego kierunku. Kluczowe znaczenie będą miały czynniki geopolityczne związane z wojną w Ukrainie, które bezpośrednio przekładają się na koszty działalności Azotów. Dopóki nie nastąpi wyraźna poprawa w tym obszarze, inwestycja w akcje Grupy Azoty obarczona jest wysokim ryzykiem. Niemniej w dłuższej perspektywie Azoty mają potencjał do odbudowy wartości dla akcjonariuszy.

Najczęściej zadawane pytania

Większość analityków nie spodziewa się wyraźnego wzrostu kursu Azotów w najbliższym czasie i prognozuje notowania w przedziale 40-60 zł. Kluczowe znaczenie będzie miała kwestia cen gazu i możliwości zapewnienia konkurencyjnych dostaw dla Azotów.

Kluczowy wpływ mają obecnie czynniki geopolityczne, ceny gazu i sytuacja na rynku nawozów. Dodatkowo istotne są ogólne nastroje na GPW i koniunktura gospodarcza.

Inwestycja w akcje Azotów obarczona jest obecnie wysokim ryzykiem ze względu na dużą zmienność kursu. Warto stopniowo budować pozycję, ale nie inwestować nadmiernie dużych środków na ten moment.

Prognozy są bardzo rozbieżne w szerokim przedziale 40-80 zł. Będzie to zależało od rozwoju sytuacji geopolitycznej i kwestii związanych z dostawami gazu dla Azotów.

W okresach zawirowań geopolitycznych i kryzysów gospodarczych akcje Azotów zwykle traciły na wartości. Jednak po uspokojeniu sytuacji notowania odbijały. Długoterminowo Azoty mają potencjał wzrostu.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Wypłata dywidendy
 2. Głosowanie rusza! Wstrzymujące brzemienność wyniki największego konkursu Invest Cuffs
 3. NN Investment Partners TFI - jak zainwestować z pomocą ekspertów?
 4. Wezwanie na akcje Robyga - cena jest za niska
 5. Akcje Orange Polska - aktualna cena i notowania giełdowe OPL
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik

Jestem pasjonatem finansów i prawa. Na blogu dzielę się wiedzą o giełdzie, bankowości, prawie oraz analizach i strategiach inwestycyjnych. Odkryj ze mną tajniki sukcesu na rynkach i w sferze prawniczej!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły