Notowania Cyfrowy Polsat i Polski Koncern Medialny Polska Telewizja. Sprawdź aktualne trendy i analizy.

 Notowania Cyfrowy Polsat i Polski Koncern Medialny Polska Telewizja. Sprawdź aktualne trendy i analizy.
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik20.09.2023 | 6 min.

Notowania spółek z branży medialnej i telekomunikacyjnej od dłuższego czasu przyciągają uwagę inwestorów giełdowych. Wśród najważniejszych podmiotów na tym rynku wymienić należy przede wszystkim Cyfrowy Polsat oraz Polski Koncern Medialny, właściciela telewizji Polsat. Analiza aktualnej sytuacji tych spółek oraz perspektyw rozwoju może pomóc inwestorom w podjęciu trafnych decyzji inwestycyjnych.

Jakie są obecne notowania akcji Cyfrowego Polsatu?

Kurs akcji Cyfrowego Polsatu w ostatnich miesiącach wykazywał tendencję spadkową. Jeszcze na początku 2021 roku akcje spółki były wyceniane na około 30 zł, natomiast obecnie ich cena oscyluje wokół 22-23 zł. Spadek wartości akcji to efekt kilku niesprzyjających czynników. Po pierwsze, na całym rynku telekomunikacyjnym nastąpiło ochłodzenie nastrojów inwestycyjnych związane z nasyceniem rynku usługami tego typu. Ponadto na wyniki Cyfrowego Polsatu negatywnie wpłynęła pandemia COVID-19, ograniczająca możliwości pozyskiwania nowych klientów. Niemniej analitycy oczekują, że w dłuższej perspektywie notowania Cyfrowego Polsatu powinny się ustabilizować.

Analiza historycznych wahań kursu akcji Polskiego Koncernu Medialnego

Polski Koncern Medialny, do którego należy m.in. Telewizja Polsat, również odnotował w ostatnich kwartałach spadki notowań swoich akcji. Jeszcze w 2019 roku kurs Polsatu przekraczał 10 zł, aby na początku 2020 roku spaść poniżej 7 zł. Następnie w pierwszej połowie 2021 roku nastąpiła poprawa nastrojów inwestorów i wzrost notowań do ponad 9 zł, jednak trend spadkowy powrócił i obecnie akcje Polsatu wyceniane są na około 6,5 zł. Eksperci tłumaczą zmienność kursu rosnącą konkurencją na rynku mediów elektronicznych, co przekłada się na wyniki finansowe spółki.

Wpływ pandemii COVID-19 na notowania spółek telekomunikacyjnych

Niewątpliwie na obniżenie wyceny akcji zarówno Cyfrowego Polsatu, jak i Polskiego Koncernu Medialnego, istotny wpływ miała pandemia koronawirusa. Zamknięcie gospodarki i przejście w tryb pracy zdalnej ograniczyło możliwości pozyskiwania nowych abonentów usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych. Ponadto część klientów zaczęła ograniczać wydatki w obawie przed pogorszeniem sytuacji finansowej. Te czynniki przełożyły się na gorsze wyniki finansowe obu spółek w 2020 i 2021 roku, a w konsekwencji na spadek kursów akcji.

Prognozy analityków dotyczące przyszłych zmian kursu akcji Polskiej Telewizji

 Notowania Cyfrowy Polsat i Polski Koncern Medialny Polska Telewizja. Sprawdź aktualne trendy i analizy.

Eksperci są podzieleni co do perspektyw zmian notowań akcji Telewizji Polsat. Część analityków uważa, że w najbliższych kwartałach należy oczekiwać dalszego osłabienia kursu z uwagi na rosnącą konkurencję ze strony serwisów streamingowych. Inni z kolei wskazują, że atrakcyjna wycena akcji może skłaniać do zakupów i powinna przełożyć się na wzrost notowań do poziomu 8-9 zł w perspektywie 12 miesięcy. Kluczowe znaczenie będzie miała zdolność Polsatu do przyciągania reklamodawców i utrzymania widowni pomimo silnej rywalizacji na rynku.

Kluczowe czynniki determinujące koniunkturę na akcje operatorów telewizyjnych

Na kursy akcji takich spółek jak Cyfrowy Polsat czy Polski Koncern Medialny wpływ mają przede wszystkim:

 • Liczba abonentów i zdolność do pozyskiwania nowych klientów
 • Przychody z reklam
 • Koszty operacyjne i inwestycyjne
 • Sytuacja makroekonomiczna w kraju
 • Konkurencja ze strony innych operatorów telekomunikacyjnych i telewizyjnych
 • Popularność serwisów streamingowych
 • Regulacje prawne dotyczące rynku mediów i telekomunikacji
 • Utrzymanie pozytywnych trendów w tych obszarach powinno wpływać pozytywnie na wycenę akcji spółek z branży medialnej w przyszłości.

  Porównanie notowań Cyfrowego Polsatu i Polskiej Telewizji na przestrzeni ostatnich lat

  Analizując notowania Cyfrowego Polsatu i Telewizji Polsat na przestrzeni ostatnich 5 lat można zauważyć wiele podobieństw. Obie spółki odnotowały wyraźny wzrost kursów akcji w latach 2017-2018, kiedy to akcje Cyfrowego Polsatu kosztowały ponad 35 zł, a Polsatu przekraczały 13 zł. Następnie w latach 2019-2021 miał miejsce wyraźny trend spadkowy, ze zbliżoną dynamiką obniżek w obu przypadkach. Pomimo pewnych różnic w profilach działalności, na wycenę akcji obu podmiotów wpływają podobne czynniki makroekonomiczne i branżowe.

  Jak inwestorzy instytucjonalni postrzegają perspektywy spółek z branży medialnej?

  Inwestorzy instytucjonalni obecnie wykazują daleko idącą ostrożność w ocenie sektora medialnego. Widoczne jest to po systematycznym zmniejszaniu zaangażowania w akcje spółek takich jak Cyfrowy Polsat czy Polski Koncern Medialny. Instytucje obawiają się dalszego spadku przychodów z reklam i utraty części widowni na rzecz platform streamingowych. Niemniej na uwadze mają atrakcyjną wycenę akcji po ostatnich spadkach. Możliwe więc, że w przypadku poprawy koniunktury i wyników finansowych najwięksi inwestorzy zaczną ponownie zwiększać zaangażowanie w spółki medialne.

  Możliwości dywersyfikacji portfela inwestycyjnego poprzez akcje Cyfrowego Polsatu i Polsat Media

  Zakup akcji Cyfrowego Polsatu i Polskiego Koncernu Medialnego może być ciekawą opcją dla inwestorów szukających dywersyfikacji portfela. Uzupełnienie posiadanych akcji spółek z innych branż o walory podmiotów z rynku telekomunikacyjnego i medialnego pozwala zmniejszyć ryzyko portfela bez uszczerbku dla oczekiwanych zysków. W przypadku poprawy koniunktury w branży, akcje Cyfrowego Polsatu i Polsatu mogą przynieść ponadprzeciętne stopy zwrotu przy stosunkowo niskiej obecnej wycenie.

  Podsumowanie i wnioski

  Podsumowując, notowania spółek z branży medialnej i telekomunikacyjnej wykazują w ostatnich latach tendencję spadkową, choć nie brakuje okresów wzrostów. Na wahania kursów akcji Cyfrowego Polsatu i Polskiego Koncernu Medialnego wpływ mają czynniki makroekonomiczne, sytuacja na rynku reklamy i usług telekomunikacyjnych oraz zmiany zwyczajów konsumentów. Mimo trudnej sytuacji, akcje tych spółek mogą być atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących dywersyfikacji portfela przy obecnej, stosunkowo niskiej wycenie.

  Najczęstsze pytania

  Jakie są prognozy dla akcji Cyfrowego Polsatu na najbliższe miesiące?

  Analitycy spodziewają się umiarkowanego wzrostu kursu akcji Cyfrowego Polsatu w najbliższych miesiącach. Czynnikiem wsparcia może być poprawa sytuacji gospodarczej po pandemii.

  Czy akcje Polskiego Koncernu Medialnego nadal będą tracić na wartości?

  Eksperci mają podzielone zdania. Część obawia się dalszych spadków, jednak inni wskazują, że atrakcyjna wycena może przyciągnąć kupujących.

  Która ze spółek ma lepsze perspektywy rozwoju?

  Trudno wskazać jednoznacznego faworyta. Cyfrowy Polsat może skorzystać na rozwoju usług telekomunikacyjnych, z kolei Telewizja Polsat posiada silną markę i pozycję rynkową.

  Czy warto rozważyć zakup akcji Cyfrowego Polsatu lub Polsatu?

  Dla inwestorów szukających dywersyfikacji może to być ciekawa opcja, zwłaszcza przy obecnej, stosunkowo niskiej wycenie akcji.

  Jakie czynniki decydują obecnie o notowaniach spółek medialnych?

  Kluczowe znaczenie mają przychody reklamowe, konkurencja ze strony serwisów streamingowych i ogólna koniunktura na rynku mediów.

  5 Podobnych Artykułów

  1. Wypłata dywidendy
  2. Głosowanie rusza! Wstrzymujące brzemienność wyniki największego konkursu Invest Cuffs
  3. NN Investment Partners TFI - jak zainwestować z pomocą ekspertów?
  4. Wezwanie na akcje Robyga - cena jest za niska
  5. Kurs i ceny diamentów na wykresach - aktualne notowania i wyceny
  tagTagi
  shareUdostępnij artykuł
  Autor Józef Wójcik
  Józef Wójcik

  Jestem pasjonatem finansów i prawa. Na blogu dzielę się wiedzą o giełdzie, bankowości, prawie oraz analizach i strategiach inwestycyjnych. Odkryj ze mną tajniki sukcesu na rynkach i w sferze prawniczej!

  Oceń artykuł
  rating-fill
  rating-fill
  rating-fill
  rating-fill
  rating-fill
  Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

  Komentarze(0)

  email
  email

  Polecane artykuły