Jak wygląda kurs uranu i jego cena? Najnowsze prognozy i analizy rynku

 Jak wygląda kurs uranu i jego cena? Najnowsze prognozy i analizy rynku
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik20.09.2023 | 6 min.

Cena uranu od dłuższego czasu znajduje się w trenbie wzrostowym, co może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju energetyki jądrowej na świecie. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej najnowszym trendom na globalnym rynku uranu oraz czynnikom, które wpływają na kształtowanie się cen tego strategicznego surowca.

Jak w ostatnim czasie kształtowała się cena uranu?

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy obserwujemy wyraźny wzrost cen uranu na światowych rynkach. Jeszcze w połowie 2021 roku cena za funt uranu wynosiła około 30 dolarów. Natomiast pod koniec 2022 roku przekroczyła już poziom 50 dolarów, notując najwyższą wartość od dekady. Tylko w ciągu ubiegłego roku cena uranu wzrosła o ponad 40%.

Co ciekawe, mimo trwającego wzrostowego trendu, obecne ceny wciąż pozostają znacznie niższe niż historyczne maksima. Rekordowa cena za funt uranu, przekraczająca 130 dolarów, miała miejsce w 2007 roku. Niskie ceny utrzymywały się jednak przez długi czas po kryzysie finansowym z 2008 r. Dopiero wyraźne ożywienie rynku w ostatnich kwartałach zapoczątkowało zdecydowany wzrost.

Które czynniki wpływają na wzrost cen uranu?

Na obecną sytuację na rynku uranu wpływa kilka kluczowych czynników.

 • Rosnące zapotrzebowanie na uran ze strony sektora energetyki jądrowej, zwłaszcza w Azji.
 • Ograniczenia podaży ze strony największych producentów.
 • Spekulacyjne zakupy inwestorów, widzących potencjał wzrostu cen uranu.
 • Napięcia geopolityczne i niepewność dotycząca dostaw paliwa jądrowego.

Szczególnie istotne jest rosnące zainteresowanie energią jądrową ze strony takich państw jak Chiny, Indie czy kraje Bliskiego Wschodu. Rozbudowa infrastruktury jądrowej w tych regionach będzie wymagała stabilnych dostaw uranu w perspektywie wielu lat.

Jakie są perspektywy dla rynku uranu w najbliższej przyszłości?

Eksperci spodziewają się utrzymania tendencji wzrostowej na globalnym rynku uranu. Ceny prawdopodobnie pozostaną na podwyższonym poziomie przez najbliższe 2-3 lata. Prognozy wskazują, że w 2025 roku cena uranu może sięgnąć około 60-70 dolarów za funt.

Wpływ na to mają zarówno fundamenty popytowo-podażowe, jak i czynniki geopolityczne. Wciąż utrzymuje się deficyt uranu na rynku w stosunku do zapotrzebowania ze strony elektrowni jądrowych. Jednocześnie niektórzy producenci, np. Kazachstan, zasygnalizowali możliwe dalsze cięcia w wydobyciu. W tle mamy też kryzys energetyczny w Europie i poszukiwanie stabilnych źródeł energii.

Czy zapotrzebowanie na uran będzie rosnąć wraz z rozwojem energetyki jądrowej?

 Jak wygląda kurs uranu i jego cena? Najnowsze prognozy i analizy rynku

Perspektywy dla energetyki jądrowej są obecnie pozytywne. Wiele krajów, w tym Polska, deklaruje rozbudowę swoich mocy jądrowych jako element transformacji energetycznej. Dodatkowo takie państwa jak Chiny czy Indie mają bardzo ambitne plany rozwoju tego sektora.

Według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, do 2030 roku zapotrzebowanie na uran ze strony elektrowni jądrowych może wzrosnąć nawet o 50-70% w stosunku do 2021 roku. Będzie to wymagało istotnego zwiększenia podaży uranu, co może być wyzwaniem dla rynku.

Gdzie pozyskuje się uran i jakie kraje są jego największymi producentami?

Uran wydobywa się głównie w kopalniach odkrywkowych oraz podziemnych. Największymi producentami są:

 • Kazachstan - ok. 40% światowego wydobycia uranu
 • Kanada - ok. 13%
 • Australia - ok. 12%
 • Namibia - ok. 10%
 • Niger - ok. 5%
 • Rosja - ok. 5%

W przeszłości duże znaczenie miały kraje takie jak Czechosłowacja czy Niemcy Wschodnie. Dziś Kazachstan zdecydowanie dominuje na rynku wydobycia uranu, kontrolując ponad 1/3 globalnej produkcji.

Jakie czynniki mogą zachwiać globalnym rynkiem uranu?

Choć perspektywy dla rynku uranu są pozytywne, istnieje kilka ryzyk mogących wpłynąć na sytuację podażowo-popytową.

 • Możliwy spadek popytu w razie kryzysu gospodarczego ograniczającego inwestycje w energetykę jądrową.
 • Zmniejszenie wydobycia uranu w Kazachstanie lub innych kluczowych krajach.
 • Opóźnienia w uruchamianiu nowych projektów wydobywczych.
 • Wzrost konkurencji ze strony tańszych źródeł energii, jak gaz czy OZE.

Nie można też wykluczyć zawirowań natury politycznej, zważywszy na strategiczne znaczenie uranu. Niemniej, eksperci oceniają, że ryzyka te nie powinny zachwiać pozytywnym trendem w perspektywie co najmniej 5 lat.

Jakie prognozy formułują eksperci odnośnie przyszłych cen uranu?

Prognozy analityków wskazują, że w horyzoncie 2-3 lat cena uranu utrzyma się na poziomie 60-70 dolarów za funt. Niektórzy eksperci, jak firma UxC, przewidują nawet wzrost do 80-90 dolarów do 2025 roku.

Długoterminowe kontrakty ubiegłoroczne były już zawierane po cenie powyżej 50 dolarów, więc obecne prognozy zakładają utrzymanie trendu wzrostowego. Nie można jednak wykluczyć korekty przy gwałtownym załamaniu popytu, ale jest to scenariusz mniej prawdopodobny.

Gdzie można znaleźć najświeższe informacje na temat kursu i ceny uranu?

Aktualne informacje o notowaniach uranu i trendach na tym rynku można znaleźć m.in. na specjalistycznych portalach branżowych, takich jak:

 • UxC
 • TradeTech
 • World Nuclear Association
 • Nuclear Exchange
 • MINING.com

Warto też śledzić raporty renomowanych firm konsultingowych zajmujących się rynkiem uranu, jak np. CRU Group, Fitch Solutions czy S&P Global.

Dostarczają one obszernych analiz i prognoz, pomagając inwestorom i uczestnikom rynku podejmować świadome decyzje.

Podsumowanie

Rynek uranu przechodzi obecnie fazę wyraźnego ożywienia, windując ceny tego strategicznego surowca do najwyższych poziomów od ponad dekady. Kluczowe znaczenie mają rosnące inwestycje w energetykę jądrową w Azji, przy jednoczesnych ograniczeniach podaży. Eksperci spodziewają się utrzymania wysokich cen uranu w najbliższych latach, choć pewne zagrożenia nadal istnieją.

Wszystko wskazuje na to, że zapotrzebowanie na uran ze strony elektrowni atomowych będzie systematycznie rosło. Stwarza to dobry klimat dla inwestycji w ten surowiec oraz firmy związane z jego wydobyciem i handlem. Mimo potencjalnych zawirowań geopolitycznych, rynek uranu wydaje się mieć pozytywne perspektywy w dłuższej perspektywie.

Najczęściej zadawane pytania

Aktualnie (styczeń 2023) cena uranu utrzymuje się na poziomie około 50 dolarów za funt. W ciągu ostatniego roku wzrosła o ponad 40%.

Zdecydowanym liderem w produkcji uranu jest Kazachstan, kontrolujący około 40% światowego rynku. Do innych głównych producentów należą Kanada, Australia i Namibia.

Eksperci spodziewają się utrzymania tendencji wzrostowej i cen rzędu 60-70 dolarów za funt uranu w perspektywie 2-3 lat. W długim terminie zapotrzebowanie na uran powinno rosnąć.

Kluczowe znaczenie mają popyt ze strony sektora jądrowego, ograniczenia podaży, zapasy uranu oraz spekulacje inwestorów. Istotne są też uwarunkowania geopolityczne.

Ceny i trendy na rynku uranu publikowane są m.in. na portalach: UxC, TradeTech, World Nuclear Association czy Nuclear Exchange.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Wypłata dywidendy
 2. Głosowanie rusza! Wstrzymujące brzemienność wyniki największego konkursu Invest Cuffs
 3. NN Investment Partners TFI - jak zainwestować z pomocą ekspertów?
 4. Wezwanie na akcje Robyga - cena jest za niska
 5. Akcje Orange Polska - aktualna cena i notowania giełdowe OPL
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik

Jestem pasjonatem finansów i prawa. Na blogu dzielę się wiedzą o giełdzie, bankowości, prawie oraz analizach i strategiach inwestycyjnych. Odkryj ze mną tajniki sukcesu na rynkach i w sferze prawniczej!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły