Arctic Paper i Arctic - notowania i akcje w górę. Jak zarobić na wzroście?

Arctic Paper i Arctic - notowania i akcje w górę. Jak zarobić na wzroście?
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik20.09.2023 | 5 min.

Inwestowanie w akcje spółek notowanych na giełdzie może przynieść atrakcyjne zyski, ale niesie ze sobą również pewne ryzyko. Jedną z interesujących opcji wydają się akcje firmy Arctic Paper, producenta papieru z siedzibą w Polsce, działającego na rynku papierniczym w Europie. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej notowaniom i perspektywom akcji Arctic Paper, aby ocenić, czy i kiedy warto je nabyć.

Notowania Arctic Paper - czy warto kupić akcje?

Akcje Arctic Paper notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2009 roku. Od tego czasu kurs akcji wykazywał zmienność - zarówno wzrosty, jak i spadki. Obecnie akcje Arctic Paper wyceniane są na około 5-6 zł, a więc znacząco poniżej historycznych maksimów na poziomie ponad 13 zł. Z jednej strony może to oznaczać, że akcje są obecnie przecenione i mają potencjał wzrostowy. Z drugiej - niski kurs może odzwierciedlać słabsze fundamentalne spółki.

Aby ocenić czy warto kupować akcje Arctic Paper, należy przeanalizować perspektywy rozwoju samej spółki, branży papierniczej oraz całej gospodarki. Szczególną uwagę warto zwrócić na wyniki finansowe, planowaną ekspansję, udział w rynku oraz innowacje Arctic Paper.

Jak zdywersyfikować portfel inwestycyjny z Arctic?

Inwestowanie w pojedynczą spółkę zawsze obarczone jest wysokim ryzykiem. Dlatego eksperci zalecają dywersyfikację portfela akcji. W przypadku Arctic Paper można to osiągnąć na kilka sposobów:

 • Kupując również akcje innych spółek z branży papierniczej.
 • Lokując środki także w akcje firm z innych sektorów.
 • Stosując zróżnicowane instrumenty inwestycyjne - np. obligacje, fundusze ETF, złoto.
 • Inwestując na różnych rynkach - oprócz GPW w Warszawie, także na giełdach zagranicznych.

Dzięki dywersyfikacji zmniejszamy ryzyko i jesteśmy mniej podatni na wahania pojedynczych akcji czy całych rynków.

Perspektywy wzrostu kursu akcji Arctic

Perspektywy wzrostu kursu akcji Arctic Paper zależą od kilku kluczowych czynników.

Po pierwsze, od sytuacji w branży papierniczej. Popyt na papier w dużej mierze zależy od koniunktury gospodarczej. W czasie dobrej koniunktury rośnie, w czasie dekoniunktury maleje. Prognozy mówią o umiarkowanym wzroście zapotrzebowania na papier w Europie.

Po drugie, od wyników finansowych samej spółki Arctic Paper. W ostatnich kwartałach spółka nieco poprawiła rentowność, jednak nadal pozostaje ona na niskim poziomie. Wzrost zysków mógłby pozytywnie wpłynąć na kurs akcji.

Po trzecie, od ogólnej sytuacji na rynkach finansowych. W czasach niepewności inwestorzy często wycofują się z rynków wschodzących, co może mieć negatywny wpływ także na notowania Arctic Paper.

Podsumowując, perspektywy wzrostu kursu akcji Arctic Paper należy określić jako umiarkowane. Bardziej prawdopodobne wydają się wahania w przedziale 5-10 zł niż powrót do historycznych maksimów.

Ryzyka związane z inwestycją w Arctic Paper

Arctic Paper i Arctic - notowania i akcje w górę. Jak zarobić na wzroście?

Inwestycja w akcje Arctic Paper niesie ze sobą następujące główne ryzyka:

 • Ryzyko branżowe - branża papiernicza cechuje się cyklicznością i jest wrażliwa na wahania koniunktury.
 • Ryzyko konkurencji - Arctic Paper działa w segmencie papieru graficznego, gdzie konkurencja jest duża.
 • Ryzyko surowcowe - ceny celulozy, głównego kosztu Arctic Paper, są zmienne.
 • Ryzyko rynkowe - kurs akcji Arctic Paper może spadać np. w czasie negatywnej koniunktury na GPW.
 • Ryzyko walutowe - Arctic Paper rozlicza się głównie w EUR, co przy osłabieniu złotego może negatywnie wpłynąć na wyniki.

Dlatego inwestując w akcje Arctic Paper, należy brać pod uwagę wymienione rodzaje ryzyka i ewentualnie dywersyfikować portfel, aby zmniejszyć całościowe ryzyko.

Arctic Paper - fundamenty i prognozy analityków

Analiza fundamentalna Arctic Paper pokazuje słabe wyniki finansowe spółki w ostatnich latach. Przychody i zyski netto spadały, a zadłużenie rosło. Pogorszeniu uległy wskaźniki takie jak marża zysku netto czy ROE. Pozytywne jest natomiast utrzymywanie przez Arctic Paper silnej pozycji w swoim segmencie rynku.

Zdaniem analityków inwestycyjnych, kluczowe dla poprawy sytuacji Arctic Paper będzie zwiększenie rentowności produkcji oraz wzrost cen papieru. Większość analityków wydaje rekomendacje "trzymaj" dla akcji Arctic Paper, z cenami docelowymi na poziomie 5-7 zł.

Ogólnie rzecz biorąc, analiza fundamentalna wskazuje na umiarkowany potencjał wzrostu notowań Arctic Paper w najbliższym czasie.

Inwestowanie długoterminowe vs krótkoterminowe w Arctic

Inwestycja w akcje Arctic Paper może mieć charakter zarówno krótkoterminowy, jak i długoterminowy.

Inwestorzy krótkoterminowi mogą próbować wykorzystywać wahania kursu akcji Arctic Paper. Np. kupować w okresach słabości, a sprzedawać po wzrostach. Wymaga to jednak częstego monitorowania notowań i szybkiego reagowania.

Inwestorzy długoterminowi powinni przede wszystkim analizować fundamenty spółki i branży. Jeśli uznają, że Arctic Paper ma potencjał rozwoju w długim terminie, wówczas mogą zakupić akcje na okres np. kilku lat z zamiarem osiągnięcia zysku ze wzrostu kursu i dywidendy.

Optymalny moment na zakup akcji Arctic Paper

Optymalne momenty na zakup akcji Arctic Paper to:

 • Okresy przeceny, gdy kurs znajduje się wyraźnie poniżej wartości fundamentalnej.
 • Moment publikacji dobrych wyników finansowych.
 • Zapowiedź wdrożenia przez spółkę obiecującej strategii rozwoju.
 • Poprawa koniunktury w branży papierniczej.

Warto obserwować kurs akcji Arctic Paper i kupować w momentach, gdy rynek nadmiernie je przecenia. Pozwoli to nabyć akcje po atrakcyjnej cenie i z większym potencjałem wzrostu.

Jakie stopy zwrotu można osiągnąć inwestując w Arctic?

Potencjalne stopy zwrotu z inwestycji w akcje Arctic Paper można oszacować na:

 • 5-15% rocznie ze wzrostu kursu akcji.
 • 1-3% rocznie z dywidendy (o ile Arctic Paper będzie ją wypłacać).
 • Łącznie zatem inwestor może liczyć na zwrot na poziomie ok. 6-18% rocznie.
 • Są to szacunki przy założeniu co najmniej kilkuletniego horyzontu inwestycyjnego.

Trzeba jednak pamiętać, że inwestycja w pojedynczą spółkę zawsze obarczona jest wysokim ryzykiem. Dlatego w praktyce rzeczywiste stopy zwrotu mogą okazać się inne.

Podsumowanie

Podsumowując, akcje Arctic Paper wydają się obecnie niedowartościowane i mają potencjał wzrostu w dłuższej perspektywie. Aby ten potencjał zmaterializował się, konieczna jest poprawa sytuacji branży papierniczej i fundamentów samej spółki. Inwestorzy powinni dywersyfikować ryzyko, rozważyć horyzont długoterminowy i wybrać odpowiedni moment do zakupu akcji. Mimo ryzyk, Arctic Paper może być ciekawą opcją do zainteresowania dla inwestorów poszukujących wzrostu wartości portfela.

Najczęściej zadawane pytania

Na dzień publikacji artykułu (wrzesień 2022) kurs akcji Arctic Paper wynosi około 5-6 zł.

Szacunkowa roczna stopa zwrotu z akcji Arctic Paper może wynieść około 6-18% (przy horyzoncie kilkuletnim).

W ostatnich latach Arctic Paper nie wypłacała dywidendy akcjonariuszom. W przyszłości może jednak do tego dojść, jeśli poprawią się wyniki finansowe spółki.

Perspektywy Arctic Paper ocenia się jako umiarkowane. Kluczowa będzie poprawa sytuacji branży papierniczej i wyników finansowych samej spółki.

Dobrymi momentami na zakup wydają się okresy przeceny, publikacja dobrych wyników finansowych lub zapowiedź pozytywnych zmian w spółce.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Wypłata dywidendy
 2. Głosowanie rusza! Wstrzymujące brzemienność wyniki największego konkursu Invest Cuffs
 3. NN Investment Partners TFI - jak zainwestować z pomocą ekspertów?
 4. Wezwanie na akcje Robyga - cena jest za niska
 5. Akcje Orange Polska - aktualna cena i notowania giełdowe OPL
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik

Jestem pasjonatem finansów i prawa. Na blogu dzielę się wiedzą o giełdzie, bankowości, prawie oraz analizach i strategiach inwestycyjnych. Odkryj ze mną tajniki sukcesu na rynkach i w sferze prawniczej!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły