Akcje Rafako - sytuacja producenta kotłów energetycznych

 Akcje Rafako - sytuacja producenta kotłów energetycznych
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik20.09.2023 | 7 min.

Sytuacja Rafako, polskiego producenta kotłów energetycznych i urządzeń dla energetyki, budzi w ostatnim czasie wiele emocji wśród inwestorów giełdowych. Spółka zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, które mogą doprowadzić nawet do jej bankructwa.

Jak wygląda obecna sytuacja Rafako?

Rafako od dłuższego czasu boryka się z kłopotami, które wynikają przede wszystkim z nierentowności realizowanych kontraktów. Najpoważniejszym obciążeniem dla spółki jest kontrakt na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Jego realizacja napotkała opóźnienia, a Rafako poniosło znaczne koszty z tytułu kar umownych i konieczności poprawek. Spółka szacuje, że na tym kontrakcie może stracić nawet 500 mln zł.

Problemy z rentownością oraz zatory płatnicze ze strony kontrahentów sprawiły, że Rafako znalazło się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Spółka odnotowuje straty netto, a jej zobowiązania przekraczają wartość posiadanych aktywów. Rafako ma problemy z obsługą zadłużenia i grozi mu niewypłacalność.

Rafako - prominentny producent kotłów energetycznych w Polsce

Pomimo obecnych problemów, Rafako pozostaje jednym z największych i najbardziej doświadczonych producentów kotłów oraz urządzeń energetycznych w Polsce. Spółka ma ponad 70-letnie doświadczenie w branży energetycznej i bogate referencje. Rafako dostarczyło kotły dla większości polskich elektrowni i elektrociepłowni.

Atutem spółki są nowoczesne zakłady produkcyjne, wysoko wykwalifikowana kadra inżynierów oraz posiadane technologie. Rafako specjalizuje się w produkcji wysokosprawnych, niskoemisyjnych kotłów fluidalnych cyrkulacyjnych oraz kotłów pyłowych. Jego oferta obejmuje również kotły odzysknicowe i odazotownie.

Jaki jest aktualny kurs akcji Rafako?

Kłopoty Rafako mocno odbiły się na notowaniach jego akcji. Jeszcze w 2018 roku kurs akcji Rafako przekraczał 5 zł za akcję. Jednak problemy finansowe spółki oraz niepewność co do jej przyszłości sprawiły, że od tego czasu kurs akcji Rafako mocno spadł.

We wrześniu 2022 roku akcje Rafako kosztowały już tylko około 0,1-0,2 zł. Oznacza to spadek wartości o ponad 95% w ciągu zaledwie kilku lat. Obecnie kapitalizacja spółki wynosi zaledwie ok. 70 mln zł.

Czy warto inwestować w akcje Rafako?

 Akcje Rafako - sytuacja producenta kotłów energetycznych

Ze względu na bardzo niekorzystną sytuację finansową Rafako, inwestowanie w jego akcje jest obecnie obarczone bardzo wysokim ryzykiem. Nie można wykluczyć upadłości spółki, co oznaczałoby stratę zainwestowanych środków dla akcjonariuszy.

Z drugiej strony niski kurs akcji sprawia, że potencjał wzrostowy w przypadku poprawy sytuacji Rafako jest bardzo duży. Inwestorzy liczą, że spółka poradzi sobie z problemami i jej akcje mogą mocno zyskać na wartości. Jednak na razie pozostaje to tylko w sferze spekulacji.

Rafako poszukuje inwestora strategicznego

W celu poprawy sytuacji finansowej i uniknięcia bankructwa, Rafako prowadzi obecnie poszukiwania inwestora strategicznego, który dokapitalizowałby spółkę i pomógł jej wrócić na ścieżkę wzrostu. Pojawiały się informacje o zainteresowaniu Rafako m.in. ze strony PKN Orlen, jednak konkretne decyzje w tej sprawie nie zapadły.

Rafako liczy, że dzięki pomocy nowego inwestora uda się przeprowadzić niezbędne inwestycje, spłacić najpilniejsze zobowiązania i zacząć pozyskiwać nowe kontrakty. Jednak na razie trudno przewidzieć, czy spółka znajdzie partnera gotowego zaangażować się finansowo w jej ratowanie.

Problemy Rafako z realizacją kontraktu na budowę bloku w Jaworznie

Kluczowym zadaniem dla Rafako pozostaje ukończenie budowy nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Kontrakt opiewający na kwotę ok. 4 mld zł został podpisany w 2014 roku. Jednak jego realizacja napotkała wiele problemów.

Rafako miało trudności m.in. z dostawami kluczowych podzespołów od zagranicznych podwykonawców. Pojawiły się też usterki w działaniu bloku już po jego uruchomieniu. Doprowadziło to do opóźnień, kar umownych, konieczności poprawek i wzrostu kosztów po stronie Rafako.

Spółka liczy, że ostatecznie uda się doprowadzić blok w Jaworznie do pełnej sprawności. Jednak na razie brak jest porozumienia w tej sprawie z klientem, co stanowi poważne obciążenie dla i tak już słabej kondycji finansowej Rafako.

Czy Rafako uniknie bankructwa?

Sytuacja Rafako jest obecnie bardzo trudna i jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Spółka ma ujemny kapitał własny, a jej zobowiązania przekraczają wartość posiadanych aktywów. Rafako ma coraz większe problemy z obsługą zadłużenia i realizacją kontraktów bez ponoszenia strat.

W perspektywie kilku miesięcy Rafako może grozić niewypłacalność i bankructwo, jeśli nie uda się pozyskać wsparcia zewnętrznego inwestora. Ratunkiem dla spółki byłby duży zastrzyk gotówki od nowego udziałowca i gruntowna restrukturyzacja działalności Rafako.

Nie można jednak wykluczyć, że mimo poszukiwań, Rafako nie znajdzie chętnego inwestora i ostatecznie jego los zostanie przypieczętowany przez sąd. Byłaby to zła informacja dla akcjonariuszy spółki, którzy straciliby zainwestowane środki.

Perspektywy rozwoju Rafako w najbliższych latach

Przyszłość Rafako jest obecnie bardzo niepewna. W najlepszym scenariuszu spółka znajdzie inwestora, który dokapitalizuje ją i pomoże przeprowadzić niezbędne zmiany. Wtedy Rafako będzie miało szansę wrócić na ścieżkę wzrostu i realizować kontrakty z zyskiem.

Jednak równie prawdopodobny jest scenariusz, w którym problemy finansowe okażą się zbyt duże i Rafako ogłosi upadłość, a jego majątek zostanie przejęty przez wierzycieli lub nowego właściciela. Oznaczałoby to koniec dotychczasowej działalności tej znanej firmy.

W pesymistycznym wariancie kolejne miesiące przyniosą dalsze spadki notowań akcji Rafako i wyzerowanie ich wartości. Dlatego inwestorzy powinni zachować dużą ostrożność przy ewentualnych decyzjach o zaangażowaniu kapitału w tę mocno ryzykowną spółkę.

Podsumowanie

Sytuacja Rafako, tradycyjnego producenta urządzeń energetycznych w Polsce, jest obecnie skrajnie trudna. Spółka zmaga się z rosnącymi stratami, zatorami płatniczymi i ma ujemny kapitał własny. Przyszłość Rafako stoi pod znakiem zapytania, a inwestowanie w jego akcje jest obarczone bardzo wysokim ryzykiem utraty kapitału. Jedyną nadzieją pozostaje znalezienie inwestora strategicznego, gotowego zaangażować się finansowo w ratowanie tej historycznej firmy. Bez wsparcia z zewnątrz upadłość Rafako wydaje się bardzo prawdopodobna.

Najczęstsze pytania

Kondycja finansowa Rafako jest skrajnie zła. Spółka ma ujemny kapitał własny na poziomie ok. -500 mln zł oraz zobowiązania przekraczające wartość posiadanych aktywów. Rafako odnotowuje straty netto i ma coraz większe problemy z płynnością finansową.

Perspektywy dla akcji Rafako są obecnie skrajnie niepewne. Kurs akcji może jeszcze mocno spadać, jeśli spółka ogłosi upadłość. Jednak w przypadku pozyskania inwestora i poprawy sytuacji finansowej Rafako, jest też niewielka szansa na wzrosty kursu.

Nie ma pewności czy Rafako uda się pozyskać inwestora gotowego zaangażować się w ratowanie spółki. Prowadzone są rozmowy m.in. z PKN Orlen, ale konkretne decyzje nie zapadły. Znalezienie inwestora strategicznego jest kluczowe dla przetrwania Rafako.

W przypadku upadłości Rafako, akcje spółki staną się bezwartościowe, a akcjonariusze stracą zainwestowane środki. Majątek Rafako zostanie przejęty przez wierzycieli lub nowego właściciela w ramach postępowania upadłościowego.

Trudno w tej chwili wskazać konkretny horyzont czasowy dla potencjalnej poprawy sytuacji Rafako. Może to nastąpić w ciągu kilku miesięcy, jeśli pojawi się realna szansa na inwestora. Jednak równie prawdopodobne jest, że problemy finansowe Rafako będą się pogłębiać.

5 Podobnych Artykułów

  1. Wypłata dywidendy
  2. Głosowanie rusza! Wstrzymujące brzemienność wyniki największego konkursu Invest Cuffs
  3. NN Investment Partners TFI - jak zainwestować z pomocą ekspertów?
  4. Wezwanie na akcje Robyga - cena jest za niska
  5. Akcje Orange Polska - aktualna cena i notowania giełdowe OPL
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Józef Wójcik
Józef Wójcik

Jestem pasjonatem finansów i prawa. Na blogu dzielę się wiedzą o giełdzie, bankowości, prawie oraz analizach i strategiach inwestycyjnych. Odkryj ze mną tajniki sukcesu na rynkach i w sferze prawniczej!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły