Rekomendacje dla akcji JSW. Analitycy zmienni są

Jeszcze w grudniu 2015 roku analitycy DM BOŚ rekomendowali sprzedaż akcji JSW wyceniając jeden papier spółki na 7,50 złotego. Obecna cena docelowa ekspertów DM BOŚ dla akcji JSW to 63,50 złotego. Rozumiem zmianę sytuacji rynkowej, czy zmianę zdania ekspertów, ale te dwie rekomendacje dla akcji JSW dzieli niespełna 9 miesięcy i aż 750-procentowy wzrost wyceny.