Czy R22 tak robi przychody z hostingu?

Ponad 300% podwyżki ceny na fakturze za hosting, mimo wcześniejszej GWARANCJI CEN, zmiana pakietu bez zgody klienta w trakcie obowiązywania już opłaconej usługi, a pierwsza informacja o tym na proformie wystawianej zaledwie dwa tygodnie przed terminem płatności – tak wyglądają kulisy „uruchomienia marki cyber_Folks i rozpoczęcia rebrandingu segmentu hostingu” w spółce R22.